Řízení vodárenských technologií

Zatím největší aplikaci PLC MICROPEL, zahrnující Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj, vytváří a neustále rozšiřuje již řadu let firma PROTELCONT.

Jedná se o propojenou síť těchto vodohospodářských objektů:

  • vodní zdroje
  • čerpací stanice tras vodovodů a lokálních sítí
  • úpravny vody
  • tlakové stanice
  • vodojemy
  • kanalizační přečerpávací stanice
  • čistírny odpadních vod

PLC na objektech řídí chod všech vodárenských technologií, zabezpečení objektu a monitorování všech provozních veličin (průtoků, tlaků, apod.). Na větších objektech řídí i energetické hospodářství (VN rozvodny 22kV, 6kV, měření spotřeby el. energie,...). Na každém objektu je síť PLC MICROPEL (od jednoho PLC v malých objektech až po 21 PLC v největším objektu). Všechny objekty jsou propojeny do vyhrazené rádiové sítě pomocí komunikátorů PROTELCONT a radiomodemů RACOM, část komunikace je zajišťována přes GSM-GPRS, také optokabely a sítěmi LAN. Data z této sítě jsou směrována na oblastní dispečinky a postupně hierarchicky dále až na úroveň dispečinků generálních ředitelství jednotlivých vodárenských společností. Některé objekty v systému jsou samostatné (mají návaznost jen na centrální dispečink), některé pracují ve vzájemné součinnosti (např. všechny čerpací, tlakové stanice a vodojemy na jedné trase vodovodu). Dispečinky jsou vybaveny vizualizačním prostředím InTouch. Monitoring a řízení stanic je možný i přes Internet.

Osazení: 1000xPLC - MPC300, K10, M66
Celkový počet I/O bodů: cca 35 - 40000  I/O bodů

Autor aplikace: Protelcont s.r.o., Slovensko, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.protelcont.sk
Provozovatel: Vodárenské společnosti SR

rf_I000015rf_Pavlov_Dvor_pohladrf_jelka1