Řízení chodu věžních hodin

MPC302-Z vyhodnocuje signál z přijímače DCF77 a koriguje vlastní reálný čas, ovládá ciferníky a řeší časové neshody. Možnost mnoha technologických nastavení, denní, týdenní a roční spínací hodiny, několik typů odbíjení.

Vysílač DCF 77 Mainflingen je nejpoužívanějším evropským systémem svého druhu. Jeho vysílání je využíváno nejen ve složitých průmyslových zařízeních, ale i v běžných výrobcích spotřebního charakteru.
Princip časové základny:

Světově uznaným normálem pro jednotku času je na základě mezinárodních dohod atomová sekunda, která je definována jako 9 192 631 770 násobek doby periody záření, která odpovídá době přechodu mezi dvěma úrovněmi hyperjemné struktury základního stavu atomu nuklidu cesia-133.

Na tomto principu pracují nejpřesnější hodiny světa umístěné ve Fyzikálně Technickém Spolkovém Ústavu v Braunschweigu v SRN. Dlouhodobý koeficient přesnosti těchto atomových hodin je přibližně 10-13, což odpovídá relativní odchylce přibližně 1s za 300 000 let.

Vysílač DCF 77 je umístěn v Mainflingenu, 24 km jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem. Vysílač pracuje na dlouhých vlnách s frekvencí 77,5 kHz a svým výkonem 50 kW pokrývá oblast o poloměru přibližně 2000 km.

Vysílač je v provozu nepřetržitě kromě druhého úterý v měsíci, kdy v ranních hodinách probíhá jeho údržba.

Osazení: 1xMPC300

Autor aplikace: Micropel s.r.o, Praha, Landa-Elektronika, hodiny, Švábenice
Provozovatel: cca 20 aplikací

rf_hodiny_O2rf_hodiny_O1