Systém pro monitoring teplot chladících zařízení

Registrace teplot, vyčítání dat, interpretace naměřených hodnot tabulkou nebo grafem pomocí vizualizačního prostředí Read95 pro Windows 95/98 (vlastní produkt fy ReguCon). Součástí systému je automatický alarm a ohlášení poruchy telefonním komunikátorem.

Osazení: 1xMPC300, komunikátor ATH, program Read95

Celkový počet I/O bodů: cca 330 I/O bodů

Autor aplikace: Regucon s.r.o., www.regucon.cz
Provozovatel: Krajská hygienická stanice hl.m.Prahy

rf_read95_O2