Vstupně/výstupní periferie

Jedná se o skupinu zařízení umožňující jednoduše rozšírit řídící systém MICROPEL o další vstupy a výstupy s možností zabudování na DIN lištu nebo přímo do instalačních krabic určených k zabudování pod omítku. Základním společným rysem je schopnost těchto zařízení komunikovat po lince RS485 v systému MICROPEL. Periferie nemají žadný vlastní výkonný program, pouze \\\"propojují\\\" svoje vstupy a výstupy do sdílených síťových proměnných.Jejich konfigurace probíhá přímo ve vývojovém prostředí StudioWin.
EX02 - čelní pohled
Čelní pohled na periferii EX02 s 8 releovými výstupy.
EX02 - zadní pohled
Pohled zezadu na periferii EX02 s 8 releovými výstupy.
EX02 - boční pohled
Bočnípohled na periferii EX02 s 8 releovými výstupy.
EX07 - čelní pohled
Čelní pohled na periferii EX07 s 5 triakovými výstupy.
EX07 - boční pohled
Boční pohled na periferii EX07 s 5 triakovými výstupy.
EX08 - čelní pohled
Čelní pohled na periferii EX08 s 5 digitálními vstupy.
EX08 - boční pohled
Boční pohled na periferii EX08 s 5 digitálními vstupy.
EX09 - čelní pohled
Čelní pohled na periferii EX09 s 2 releovými výstupy.
EX09 - boční pohled
Boční pohled na periferii EX09 s 2 releovými výstupy.
EX10 - čelní pohled
Čelní pohled na periferii EX10 se 4 univerzálními vstupy.
EX10 - boční pohled
Boční pohled na periferii EX10 se 4 univerzálními vstupy.