Komunikační převodník CA3

Komunikační převodník RS232/RS485(PesNet) pro komunikaci mezi PC a sítí zařízení Micropel. Převodníkem CA3 lze také realizovat GSM bránu pro vzdálenou komunikaci prostřednictvím SMS zpráv. Převodník CA3 také disponuje funkcí synchronizace dat více sítí PesNet.
Specifikace
archiv
E-shop
CA3 komunikační převodník RS232/RS485/modem-GSM

Komunikátor CA3 umožňuje připojení sítě PLC k PC přes rozhraní RS232, nebo sítí PLC přes RS232 mezi sebou, nebo ke GSM modemu a komunikaci přes něj (doporučené modemy Siemens TC35T,Cinterion, Wavecom Maestro). Komunikátor CA3 se chová jednak jako GSM brána, jednak umožňuje datový provoz přes modem v režimu GSM-DATA rychlostí 9600Bd (rychlost na lince RS485 mezi PLC v síti tím ale není nijak omezena).

Režim GSM-DATA je možno využít:

  • K propojení různých sítí PLC mezi sebou a výměnu dat mezi nimi (tzv. synchronizace dat). Je možno přenášet síťové proměnné i data na zásobnících PLC. Přenos aktivuje vždy některý PLC v síti pomocí vybrané řídicí proměnné.
  • Pro "on-line" spojení vzdálené sítě automatů MICROPEL s vývojovým prostředím StudioWin a v něm zcela standardním způsobem provádět na dálku všechny operace se vzdálenou sítí PLC - prohledání sítě a zobrazení v pracovním okně - zatažení programu do automatu a nastavování automatů a periferií - sledování proměnných ve sledovačích
GSM brána

CA3 umožňuje připojení vzdálené sítě PLC k počítači pomocí GSM modemů a zároveň poskytuje služby GSM brány.CA3 nemá žádné fyzické vstupy a výstupy, musí být tedy připojena k PLC.

GSM brána umožňuje:

  • Zasílání vyžádaných formátovaných textových zpráv SMS (včetně výpisů hodnot) na mobilní telefon, nebo jiný komunikátor CA3.
  • Odesílání alarmových (tedy nevyžádáných) zpráv, iniciovaných z připojených PLC. Zprávy lze zasílat i více příjemcům podle definovatelného telefonního seznamu.
  • Nastavování hodnot a parametrů v připojených PLC pomocí textových SMS zpráv z mobilního telefonu, nebo z jiného komunikátoru CA3.
  • Přiřazení separátních přístupových práv každé položce telefonního seznamu.

Konfigurace

Pro konfiguraci slouží konfigurační program CA-Setup, umožňující definování příchozích a odchozích zpráv pro režim GSM-SMS brány i parametrů spojení GSM-DATA.

Napájení

Převodník je třeba napájet stejnosměrným napětím 12-30V.