Komunikační převodník CA4

Komunikační převodník ETHERNET/RS485(PesNet) pro komunikaci mezi PC a sítí zařízení Micropel. Převodník CA4 umožňuje synchronizaci dat sítí PesNet a obsahuje také Webserver, pomocí něhož lze realizovat vzdálený monitoring a vizualizaci provozních parametrů a dat. Nastavení komunikačních možností tohoto převodníku je velice rozsáhlé a variabilní.
Specifikace
archiv
E-shop
CA4 komunikační převodník pro připojení přes ETHERNET/INTERNET

Komunikační převodník RS485/Ethernet umožňuje spojení se sítí automatů MICROPEL přes sítě Ethernet s protokolem TCP/IP a tedy i přes síť Internet. Z prostředí StudioWin lze přes Internet provádět se vzdálenou sítí všechny běžné operace - nastavování a programování PLC, vyčítání i editaci dat ve sledovačích. K propojení StudioWin s modulem CA4 se používá novější typ DDE serveru: DataServer.

Přes CA4 je možné propojit sítě automatů mezi sebou a definovat akce přenosu dat mezi jednotlivými PLC, tzv. synchronizaci dat. Propojit lze oblasti sdílených síťových proměnných i oblasti na zásobnících v PLC.

CA4 obsahuje navíc i jednoduchý web server. Do CA4 je možné zatáhnout soubor HTML (i s využitím technologie JAVA) v celkové velikosti asi do 512 kB. Na CA4 je pak možno přistoupit webovým prohlížečem, např. MS-IE a uloženou stránku zobrazit. Proměnné ze sítě PLC MICROPEL je možno pomocí podpůrných funkcí v CA4 vyčítat i zapisovat. Webové rozhraní tedy umožňuje např. vytvoření jednoduché vizualizace a její uložení přímo do CA4. Odkudkoliv je pak možné na tuto vizualizaci přistoupit běžným webovým prohlížečem.

Pozn.: Adresování modulu CA4 pomocí jedinečné IP adresy je velmi jednoduché v lokálních sítích, pokud však má být zajištěn přístup z internetu, je nutné aby vstupní bod lokální sítě měl přiřazenu fixní IP adresu a aby v tomto bodě (firewall apod.) byl zajištěn překlad z určitého čísla portu na IP adresu CA4 v lokální síti. Ethernetové a webové rozhraní v CA4 je realizováno kompaktním modulem X-Port fy Lantronix.