Galvanický oddělovač RS485 CA44

Galvanický oddělovač/opakovač CA44 komukační linky RS485 je určen pro oddělení linek s různými potenciály, vyloučení vlivu zemních smyček a posílení delších úseků vedení. U hvězdicových topologií sítě slouží také na vytváření odboček.
CA44 opakovač RS485 s galvanickým oddělením
  • oddělovač / opakovač pro linku RS485
  • galvanické oddělení linky, izolace 1000 V DC
Komunikační adaptér CA44 slouží ke galvanickému oddělení sítě PESnet. Rozšiřuje tak vlastnosti stávajících automatů řady MPC300 a K a periferií řady EX o možnost galvanického oddělení linky. Adaptér je možno napájet stejnosměrným napětím od 12 do 30V.

Indikace

Aktivní provoz na galvanicky oddělených linkách signalizují svítivé diody s označením LINE1 a LINE2. Napájení indikuje svítivá dioda POWER.

Svorkovnice

LINE1 - ISOL je určena k propojení na linku RS485, která má být galvanicky oddělena. Svorkovnice LINE2 slouží k propojení na síť s protokolem PESnet a připojujeme ji na linku systému jehož rozvod napájení využijeme k napájení komunikačního adaptéru CA44.

POZOR ! Napájení automatu musí být společné se systémem využívajícím galvanicky neoddělenou linku LINE2.

Nastavení komunikační rychlosti

Spínačem umístěným pod horní krytkou nastavíme rychlost stejnou nebo větší, než bude maximální komunikační rychlost. Komunikační rychlost nemusí být pevná.