GSM kit - GSM brána

Balíček zařízení pro sestavení komunikační GSM brány systému MICROPEL, umožňující plmé připojení k systému MICROPEL, SMS ovládání a hlasové propojení.
GSM kit ( MT )

Základem sestavy je GSM modul SIEMENS TC35t (alternativně Cinterion). Dále je v balíčku dodávána anténa, propojovací komunikační a napájecí kabely a ve variantě MT také kompatibilní telefonní sluchátko. Společně s komunikačním převodníkem CA3 (není součástí sestavy) vytváří komunikační bránu umožňující:

 • Datové připojení na dálku přes GSM
 • SMS brána - ovládáná systému MICROPEL pomocí SMS zpráv
 • Programování automatů na dálku přes GSM
 • Propojení sítí MICROPEL přes GSM (synchronizace dat)
 • Hlasové volání z místa GSM brány na libovolná telefonní čísla (spojení na dispečink ap.) - varianta MT

Siemens TC35t (Cinterion) základní vlastnosti

 • DualBand EGSM900/GSM1800
 • hlasové, datové, SMS a fax propojení
 • ovládání pomocí AT příkazů
 • rozsah napájení 8 V..30 V
 • kompatibilní s GSM 2/2+
 • rychlost přenosu až 14.4 kb/s
 • V.24/V.28 rozhraní na 9ti pinovém konektoru CANON
 • indikační LED činnosti
 • rozměry 65 x 74 x 33 mm
 • hmotnost: 130 g

Vlastnosti propojení při použití s CA3

 • Přístup do sítě automatů MICROPEL - CA3 je lokální nebo vzdálený přístupový bod do sítě automatů MICROPEL využitelný klasickými programovými prostředky MICROPEL (StudioWin, DataStore, StudioMaR, atd.). Lze využít všechny funkce vývojového prostředí StudioWin (sledování proměnných ve sledovačích, zatahování programů, nastavování PLC v síti...).
 • Využití protokolu EPNP - ke komunikaci se používá nový protokol EPNP, který rozšiřuje možnosti klasického protokolu PesNet
 • SMS brána - modul SMS brány umožňuje ovládání a monitorování stanic v síti pomocí SMS zpráv. Pomocí SMS zpráv lze předávat parametry do vzdálené sítě, dotazovat se na data, nebo dostávat na mobilní telefon alarmové zprávy od různých událostí ve vzdálené síti.
 • Synchronizace dat - komunikátory CA3 připojené k různým sítím automatů MICROPEL mohou synchronizovat definované paměťové oblasti mezi těmito sítěmi
GSM modem TC35t (Cinterion) se k CA3 připojuje standardním devítižilovým kabelem s koncovkami typu CANON-9 zásuvka/zástrčka (dodává se s modemem). Pro správnou funkci je zapotřebí v konfiguraci pomocí programu CA-Setup nastavit PIN a nezaškrtnout políčko "Přímé propojení". Po startu CA3 a modemu dojde k zaregistrování modemu do GSM sítě. Tento proces může trvat až jednu minutu, správnou funkci signalizuje LED dioda RUN blikáním. O stavu připojení do sítě GSM informuje nastavitelná stavová proměnná SMS brány. Komunikace probíhá rychlostí 9600Bd/s.