Interiérový ovladač EX 05/EX 05H

Elegantní vícefunkční ovladač do obytných prostor vhodný pro ovládání systémů topení a klimatizace s širokou možností editačních a zobrazovacích funkcí. Je určen pro montáž na zeď (do krabičky pod omítku) nebo do panelu do rámečku pro vypínače a zásuvky designu ABB Tango, Element firmy ABB Elektro Praga a má vestavěné čidlo teploty (EX 05) nebo vlhkosti (EX 05H)
EX05 / EX05H interiérový ovladač, teploměr, vlhkoměr
  • Pro měření a zobrazování teploty prostoru, relativní vlhkosti, rosného bodu a dalších informací
  • S možností nastavení a zobrazení žádané teploty a dalších voleb. K dispozici v plné i jednodušší verzi (pouze s měřením teploty)
  • Rozměry uzpůsobeny pro vložení do rámečků pro prvky TIME a ELEMENT firmy ABB Elektro Praga
  • Periferie EX05 je nabízena ve dvou modifikacích: EX05 s měřením teploty a EX05H s měřením teploty, relativní vlhkosti a rosného bod

Periferie umožňuje zobrazování měřených i dalších hodnot a volbu požadovaného zobrazení. Pomocí jednoduché klávesnice se čtyřmi tlačítky lze nastavovat žádanou teplotu a další volby. Význam jednotlivých kláves je vždy zobrazen na spodním řádku displeje.

Funkce a obsluha periferie

Periferie měří, zobrazuje a předává do sítě měřenou teplotu a modifikace EX05H navíc ještě relativní vlhkost a vypočítaný rosný bod. Kromě toho může zobrazovat ještě jednu externí hodnotu (resp. teplotu) předávanou ze sítě a dalších několik informací soustředěných v tzv. informačním poli. Zobrazení externí hodnoty lze s výhodou využít např. pro zobrazení venkovní teploty, předávané po síti.

EX05 poskytuje mnoho různých zobrazení hodnot na displeji. Liší se velikostí písma, výběrem a uspořádáním položek. Jedno zobrazení je přehledové, se všemi položkami na displeji a s drobným písmem, dále jsou k dispozici zobrazení dvoupoložková se středním písmem a jednopoložková s velkým písmem. Na spodním řádku displeje se v klidu zobrazuje stavová lišta - řada dalších informačních symbolů (zobrazování položek lze jednotlivě zapnout v konfiguraci periferie). Stav jednotlivých položek je dán datovým registrem "informační pole". Po stisku libovolné klávesy stavová lišta zmizí a objeví se popis tlačítek.

EX05_displej1EX05_displej2EX05_displej3

EX05_displej4EX05_displej5EX05_displej6

Pravým tlačítkem lze vybírat vhodné zobrazení, levým tlačítkem se aktivuje nastavovací režim s editací položek (editovatelnost položek lze jednotlivě nastavit v konfiguraci periferie). Po určité době nečinnosti obsluhy se zobrazení vrací do klidového stavu, tj. zmizí popisy tlačítek a místo nich se objeví informační stavová lišta. Vybrané zobrazení je zapsáno do paměti a je automaticky nastaveno při příštím zapnutí periferie.

Nastavovací režim

Pravým tlačítkem lze přecházet mezi jednotlivými editovatelnými položkami, levé tlačítko vrací obsluhu zpět na výběr zobrazení.

Prostředními tlačítky lze vybranou položku měnit. V takovém případě pak dostane pravé tlačítko smysl potvrzení změny a levé tlačítko stornování změny hodnoty položky. Při editaci položky se zároveň zobrazuje posuvný jezdec, informující obsluhu o možném rozsahu nastavení dané položky.

Po určité době nečinnosti obsluhy se displej vrací do klidového stavu, tj. na předešlé zobrazení s informační stavovou lištou. Naposledy editovaná položka je zapsána do paměti a při příštím nastavování je nabízena jako první.

Komunikace s periferií

EX05 má standardní ovládání shodné s řadou EX s rozšířením o řízení přístupu - modifikace A (detailní popis viz manuál k periferiím EX). Řízení přístupu je vyřazeno z činnosti, pokud není registr "řízení přístupu" namapován na žádnou síťovou proměnnou (periferie pak pracuje stále v režimu "ONLINE").

Konfigurace

Provádí se standardním způsobem v integrovaném vývojovém prostředí StudioWin, po poklepání na symbol periferie EX05 v levém pracovním okně (s aktivovanou záložkou SÍŤ).