Interiérový ovladač EX 01A

Elegantní vícefunkční ovladač do obytných prostor vhodný např. pro systémy vytápění a klimatizace. Je určen pro montáž na zeď (do krabičky pod omítku) nebo do panelu do rámečku pro vypínače a zásuvky designu ABB Tango firmy ABB Elektro Praga a má vestavěné čidlo teploty, otočný nastavovací knoflík, tlačítko a dvě LED diody pro komunikaci s obsluhou.
EX 01A vícefunkční ovladač

Jedná se o plnohodnotnou náhradu za již nevyráběný typ EX 01

Elegantní vícefunkční ovladač vhodný např. pro systémy vytápění a klimatizace, čidlo teploty prostoru, dálkové ovládání a nastavování hodnoty (otočný knoflík a tlačítko) design, rozměry a odstíny shodné s vypínači řady TANGO výrobce ABB. Do sítě PESnet poskytuje údaj o nastavení otočného knoflíku, údaj o stisku tlačítka a změřenou hodnotu teploty prostoru. Ze sítě PESnet je pak možno ovládat dvě signalizační LED diody na EX01. Plně nahrazuje předchozí typ EX01 a jeho základní odlišnost spočívá ve funkci pro mapování proměnných do sítě PESnet. Odlišnost spočívá v tom, že do nastavovacích registrů přibyly:
  • registr řízení přístupu - hodnota proměnné na níž je mapován tento registr může nabývat hodnotu od 0 do 255, tato hodnota se v periferii vyhodnocuje a porovnává s hodnotou parametru "přístupový kód". Pokud se hodnota registru rovná hodnotě parametru, je periferie v módu ONLINE tj. vysílá a přijímá ze sítě PESnet hodnoty namapovaných síťových proměnných. Pokud se hodnota přístupového registru nerovná hodnotě parametru, je periferie v OFFLINE módu, tj. nevysílá a nepříjímá hodnoty registrů mapovaných na síťové proměnné. Výjimku tvoří registr přístupů (pokud je mapován) a registr stisku tlačítka.
  • přístupový kód - je parametr periferierie, který nastavujeme při její konfiguraci. Povolená hodnota je z rozsahu 0-255 a představuje kód při jehož nastavení do síťové proměnné mapované na registr řízení přístupu, přejde periferie do ONLINE módu.

Kompatibilita s EX01

Režim, v němž se periferie chová totožně jako EX01, vyvoláme tak, že registr pro přístupový kód nenamapujeme na síťovou proměnnou. To je stav, kdy periferie nemá s čím porovnávat přístupový kód a je tedy ONLINE neustále.

Čidlo teploty

Vzhledem k poměrně uzavřené montáži a typickému umístění (do zdi) je třeba počítat s velkou setrvačností (řádově minuty, podle konkrétních podmínek) a s jistou nepřesností měření teploty (abs. odchylka až ±1.50C, lze dokalibrovat např. při vyhodnocování v automatu). Teplota je udávána v 0.1 Kelvin, stejně jako u vstupů Pt100 v MPC300 a K.

Tlačítko

Po stisknutí tlačítka se výstupní proměnná "stisk tlačítka" nastaví na 1 a zůstane tak po dobu danou parametrovým registrem "prodleva tlačítka" x 10ms (např. 45=450ms).

Potenciometr (knoflík)

Registr "nastavení knoflíku" poskytuje hodnoty 0..20 (max.21) v závislosti na poloze otočného knoflíku (levá krajní ryska = 0). Během pohybu knoflíku se jeho výstupní hodnota v příslušném registru nemění.