LED zobrazovač EX 04

Pětimístný LED zobrazovač do panelu. Lze pracovat se dvěmi hodnotami - zobrazovanou a editovatelnou žádanou. Změnu editovatelné hodnoty ve velkém rozsahu usnadňuje dynamický autorepeat. Formáty pro záporná čísla, datum, čas a teplotu. Obě hodnoty lze napojit na síťové proměnné.
EX 04 - panelový LED zobrazovač s editací zobrazení 5-ti místných čísel
  • panelový zobrazovač s editací
  • zobrazení max. 5-ti místných čísel 7-segmentovým červeným LED displejem
  • zobrazovaná a žádaná hodnota výška znaku 14 mm

Zobrazovač PES-EX04 je koncipován jako extrémně jednoduchý a přitom efektivní terminál na zobrazování i nastavování číselných hodnot. Displej je tvořen pěti 7-segmentovými číslicovkami LED s výškou znaku 14 mm, červené barvy. Mechanické provedení počítá se zástavbou do otvoru v panelu. Základ tvoří dvě různé proměnné - zobrazovaná hodnota a žádaná hodnota, které lze je navázat na síťové proměnné. Zobrazovaná hodnota svítí trvale na displeji. Po stisku klávesy se na displeji zobrazí žádaná hodnota (je odlišena blikáním). Tu lze pak měnit šipkami nahoru a dolů. Rychlou změnu usnadňuje dynamický autorepeat. Zůstanou-li tlačítka v klidu, vrátí se po chvíli na displej hodnota zobrazovaná. Zobrazovanou i žádanou hodnotu lze formátovat (počet desetinných míst, záporné číslo, speciální formáty pro teplotu, datum nebo čas). Oba formáty lze namapovat do oblasti síťových proměnných a ovládat je po síti, nebo je napevno předdefinovat při konfigurování periferie. V konfiguraci lze mimo jiné nastavit i horní a dolní mez pro editaci žádané hodnoty.

Dynamické nastavování formátů zobrazení

Nastavování formátů síťovými proměnnými může být praktické například tehdy, když budeme chtít na zobrazovači zobrazovat více různorodých hodnot. Velmi častým případem může být například pomalé cyklické střídání zobrazení aktuálního data, času a teploty na displeji. V případě statického zobrazování jedné hodnoty je naopak jednodušší použít pevné přednastavení.

Editace žádané hodnoty

Zobrazovaná hodnota a oba formáty jsou pouze vstupy ze sítě. Žádaná hodnota je však vstup/výstup. Je sice stále do sítě vysílána, ale pokud tuto hodnotu kdokoliv na síti změní, je to zobrazovačem akceptováno. To umožňuje například editaci jedné proměnné i na více zobrazovačích na různých místech, aniž by tím došlo k nekonzistenci dat.

Indikace stavu editace

EX04 může poskytovat do sítě ve formě bitu navíc ještě informaci o tom, zda se na zobrazovači právě edituje žádaná hodnota. Během editace má tento bit hodnotu 1, po návratu zobrazované hodnoty na displej se tento bit vrátí do stavu 0.