Programová knihovna GraphMT201Lib

Knihovna GraphMT201.lib slouží k zobrazování grafů na terminálu MT201. Knihovna umožňuje vykreslit čárový nebo sloupcový graf z uložených hodnot.
Specifikace
archiv
foto
E-shop
Knihovna umožňuje vykreslit graf čárový (bodový) tj. složený z bodů reprezentující hodnoty grafu nebo sloupcový, kde je zobrazená hodnota reprezentována vyplněným sloupcem. Knihovnu je možné využít v aplikaci vícenásobně např. v různých částech menu a je možno zobrazit průběh více veličin v jednom grafu. Pro optimální zobrazení lze měnit měřítka v ose x i y, pomocí parametrů posouvat zobrazovanou oblast horizontálně i vertikálně přes celou oblast zobrazovaných dat. Je možné nastavit velikost a umístění oblasti tisku grafu v rámci plochy grafického displeje MT201.