Rozšiřující jednotky MEX400

Jednotky MEX400 jsou rozšiřující periferie řídicího systému 400 umožňující osazení až 3 libovolných I/O modulů řady 400, stejně jako všechny PLC řady 400. Rozměrově i konstrukčně jsou MEX400 shodné s PLC řady 400, liší se tím, že nejsou programovatelné a mají jen jednu linku RS485. Stejně jako PLC řady 400, mají i MEX400 rozhraní USB, lze je tedy nastavovat a konfigurovat pouhým připojením k počítači bez potřeby speciálního převodníku a bez potřeby napájení.

MEX402MEX402

  • periferní jednotka se znakovým displejem 4x20zn. (na něm jsou zobrazeny stavy vstupů a výstupů aktuálně osazených modulů)
  • možno osadit až 3 libovolné IO moduly (výběr zde)
  • USB port pro snadnou konfiguraci
  • linka RS485 ExBus pro připojení k nadřízenému PLC řady 400

MEX401

MEX401

  • periferní jednotka bez displeje (jen základní indikace běhu a komunikace)
  • možno osadit až 3 libovolné IO moduly (výběr zde)
  • USB port pro snadnou konfiguraci
  • linka RS485 ExBus pro připojení k nadřízenému PLC řady 400

Modulární koncepce

Periferní jednotky MEX400 lze vybavit jedním, dvěma nebo v plné konfiguraci třemi moduly (lze vybírat zde). Každý vybraný modul lze umístit na libovolnou pozici. Je nezbytné je umísťovat postupně od 1. do 3. pozice (viz obrázek).

MPC400_moduly