Rozšiřující jednotky MEX400

Jednotky MEX400 jsou rozšiřující periferie řídicího systému 400 umožňující osazení až 3 libovolných I/O modulů řady 400, stejně jako všechny PLC řady 400. Rozměrově i konstrukčně jsou MEX400 shodné s PLC řady 400, liší se tím, že nejsou programovatelné a mají jen jednu linku RS485. Stejně jako PLC řady 400, mají i MEX400 rozhraní USB, lze je tedy nastavovat a konfigurovat pouhým připojením k počítači bez potřeby speciálního převodníku a bez potřeby napájení.
MEX401IKG - pohled zepředu
Čelní pohled na periférii MEX401 osazenou moduly I,K a G
MEX402FDA - pohled zepředu
Čelní pohled na periférii MEX402 osazenou moduly F,D a A