Modul J

6 vstupů Pt100, 8 digitálních bipolárních vstupů galvanicky oddělených, volitelný modul
MODUL JModul J
  • 6 analogových vstupů pro měření odporu 0...500Ω (pro čidla Pt100 apod.)
  • 8 digitálních bipolárních vstupů s galvanickým oddělením

Analogové vstupy R0 ... R5

Jsou určeny pro připojení pasivních odporových teplotních čidel nebo měření odporů. Jednotlivé odpory se zapojují mezi svorky R a společnou zdrojovou svorku RA. Zemnící svorky číslo 1 a 2 jsou určeny pro připojení stínění přívodního kabelu. Analogový trakt lze nakonfigurovat buď jako 6 vstupů s dvouvodičovým připojením (a tedy bez automatické kompenzace odporu přívodních vodičů) nebo jako 3 vstupy s třívodičovým připojením měřeného odporu (s automatickou kompenzací odporu přívodů).

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu ! Na vstupy se nesmí připojovat žádné externí napětí !

Mód činnosti - registr ADCMODE

Registr ADCMODE nastavuje globální konfiguraci analogových vstupů na modulu. Protože modul může být na 1. nebo 2. pozici, konkrétní umístění registru ADCMODE v prostoru speciálních funkčních registrů W je uvedeno na výpisu přiřazení vstupů/výstupů s dodanou konfigurací automatu. Registr ADCMODE ovládá následující funkce :

  • přepíná zobrazování měřených hodnot analogových vstupů buď přímo jako odpor, nebo s převodem odporu na teplotu podle tabulky Pt100 (max. 5000C).
  • přepíná konfiguraci na 6 kanálů 2-vodičově, nebo 3 kanály 3-vodičově.
  • Pokud je v ADCMODE nastaveno zobrazování teploty, lze číst z analogových vstupů již přepočtenou hodnotu teploty získanou z převodní tabulky pro odporová teplotní čidla Pt100 (W100 = 1.385). Teplota je udávána od absolutní nuly (-273.20C) v desetinách Kelvina. Maximum převodní tabulky je na 773K, tedy 5000C.
  • Po zapnutí automatu není stav registru ADCMODE definován, je třeba jej nastavit dle potřeby.

Konfigurace 6 vstupů 2-drátově

Každý z šesti měřených odporů se zapojí jedním koncem na RA a druhým koncem na příslušnou svorku R0 ... R5. Analogovým vstupům I0 ... I5 v programu pak příslušejí odpory měřené na svorkách R0 ... R5. Kalibrační registry: CALIB0 ... CALIB5.

Konfigurace 3 vstupy 3-drátově

Každý ze tří měřených odporů se zapojí jedním bodem na RA a dalšími dvěma body mezi sousední svorky R. V tomto případě platí pouze tři analogové vstupy I0 ... I2. Kalibrační registry: CALIB0 ... CALIB2. Přiřazení fyzických svorek je v tomto případě toto :
I0 = RA, R0, R1 I1 = RA, R2, R3 I2 = RA, R4, R5

Nepřipojené vstupy, přechodové stavy

Pokud není na vstup připojen žádný odpor (nebo odpor větší než měřicí rozsah), má tento vstup hodnotu 65535. Po zapnutí zobrazují vstupy několik sekund rovněž hodnotu 65535 (provádí se autokalibrace). Během velmi rychlých změn odporu na vstupu je jeho hodnota ve stavu "nepřipojeno" tedy 65535. S tím je třeba počítat při tvorbě programu.

Kalibrace

Zde je s výhodou využita kalibrace násobnou konstantou. Na rozdíl od justovacích odporů používaných pro dokalibrování čidel Pt100, tato metoda drží souběh v celém teplotním rozsahu (kdežto metoda justovacích odporů je přesná jen v jednom bodě). Každý analogový vstup má svůj kalibrační registr.
Jelikož modul může být na 1. nebo 2. pozici, je umístění kalibračních registrů uvedeno ve výpisu přiřazení konkrétní konfigurace (stejně jako u registru ADCMODE).

Digitální vstupy X0 ... X7

Bipolární, galvanicky oddělené vstupy X0...X7 se společnou svorkou SX. Vstupy X umožňují připojení signálu kladné i záporné polarity vůči svorce SX. Rozhodující pro nastavení vstupu je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým směrem).