Modul I

8 analogových vstupů 0-25mA, 8 digitálních bipolárních vstupů, volitelný modul

MODUL IModul I

  • 8 analogových proudových vstupů (0...25 mA)
  • 8 digitálních bipolárních vstupů s galvanickým oddělením

Analogové vstupy I0 ... I7

Vstupní signály se připojují na svorky I0 až I7 a měřený proud teče do společné zemnící svorky SI. Svorku SI je nutné spojit se zemí napájení automatu, tedy i zdroj měřeného proudu musí pracovat proti zemi napájení. Vstupy mají nadproudovou ochranu.

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Digitální vstupy X0 ... X7

Bipolární, galvanicky oddělené vstupy X0...X7 se společnou svorkou SX. Vstupy X umožňují připojení signálu kladné i záporné polarity vůči svorce SX. Rozhodující pro nastavení vstupu je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým směrem).