Modul C

8 analogových vstupů 0-25mA, 8 digitálních výstupů galvanicky oddělených, volitelný modul

MODUL CModul C

  • 8 analogových proudových vstupů (0...25 mA)
  • 8 digitálních tranzistorových výstupů s galvanickým oddělením

Analogové vstupy I0 ... I7

Vstupní signály se připojují na svorky I0 až I7 a měřený proud teče do společné zemnící svorky SI. Svorku SI je nutné spojit se zemí napájení automatu, tedy i zdroj měřeného proudu musí pracovat proti zemi napájení. Vstupy mají nadproudovou ochranu.

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Digitální výstupy Y0 ... Y7

Jsou opticky oddělené, tranzistorové, s jednou společnou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se společným kolektorem a s vyvedenými emitory, tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátěže zapojené proti zemi.

Výstupy mají ochranu proti přepólování, nemají ochranu proti zkratu.