Specifikace
archiv
foto

Modul L

8 rychlých dig.vstupů(alt. 4 IRC DIO) galvanicky oddělených, 8 digitálních výstupů galvanicky oddělených, volitelný modul

hw_300_modul_lModul L

  • 8 rychlých dig.vstupů (alt. 4 IRC DIO) bipolární s galvanickým oddělením
  • 8 digitálních tranzistorových výstupů s galvanickým oddělením

Digitální vstupy X0 ... X7

Rychlé, bipolární, galvanicky oddělené vstupy X0...X7 se společnou svorkou SX, alternativně použitelné jako vstupy pro inkrementální čítače. Vstupy umožňují připojení signálu kladné i záporné polarity vůči svorce SX. Rozhodující pro nastavení vstupu je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým směrem).

Digitální výstupy Y0 ... Y7

Jsou opticky oddělené, tranzistorové, s jednou společnou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se společným kolektorem a s vyvedenými emitory, tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátěže zapojené proti zemi.

Výstupy mají ochranu proti přepólování, nemají ochranu proti zkratu