Komunikační PLC MCA45

Komunikační PLC MCA45 je založen na hardwaru komunikátoru CA5. Jedná se o volně programovatelný PLC s rozšířenými komunikačními možnostmi. O vstupy a výstupy lze toto PLC rozšířit připojením periférií MEX přes linku ExBus. Mimo jiné může fungovat v režimu zařízení MODBUS-Master. Varianta G poskytuje integrovanou GSM bránu.
Komunikační PLC MCA45mca45eg_pic

Komunikační PLC MCA45 přináší několik zásadních inovací v oblasti komunikace:

 • USB port jak pro snadné programování nastavování všech funkcí komunikátoru, tak pro snadné programování a ladění automatů, čtení/zápis dat z/do automatů na lince L1/L2.
 • Linka L1 RS485-PESnet pro spojení PLC navzájem (MODBUS, UART, EXbus-SLAVE).
 • Linka L2 RS485-EXbus master pro připojení jednotek MEX400 (MODBUS, UART, PESnet-LITE).
 • Komunikační rozhraní Ethernet (volitelný modul nese označení E)
 • Komunikační rozhraní GSM (volitelný modul nese označení G)

Možnosti použití jsou obdobné jako u komunikátoru CA5

 • Komunikátor pro linku PESnet přes USB. MCA45 je vždy vybaven rozhraním USB, to umožňuje splnit hlavní funkci, a to je přístup k zařízením MICROPEL (vybavených linkou PESnet) Umožňuje tak programovaní automatů MICROPEL a čtení a zápis dat z/do paměti automatů. Pozn.: pro řady MPC300 je linka PESnet jediná možná komunikační linka. Komunikátor plně slouží jako náhrada starších komunikátorů CA21.
 • Vzdálený komunikátor pro linku PESnet přes ETHERNET. MCA45 vybavený konektorem Ethernet (označení E) umožňuje vzdálený přístup k zařízením MICROPEL vybavených linkou PESnet. Umožňuje tak programování automatů MICROPEL a čtení a zápis dat z/do paměti automatů,které jsou v dosahu internetového připojení. Komunikátor s modulem Ethernet plně slouží jako náhrada starších komunikátorů CA4.
 • Vzdálený komunikátor pro linku PESnet přes GSM/GPRS. MCA45 vybavený modulem GSM (označení G) umožňuje přístup k zařízením MICROPEL vybavených linkou PESnet. Umožňuje tak programování automatů MICROPEL a čtení a zápis dat z/do paměti automatů, které jsou v dosahu mobilní sítě GSM/GPRS.
 • SMS brána (komunikátor s modulem GSM).MCA45 s modulem GSM (označení G) realizuje povelovou a informační SMS bránu(dříve tuto bránu realizoval komunikátor CA3 a samostatný modem GSM). Jako doplňková možnost je internetové připojení ke komunikátoru přes GPRS.
 • Výměna dat mezi sítěmi automatů PLC-DMA. MCA45 může realizovat výměnu dat mezi automaty, které jsou lokalizovány v různých sítích automatů. Tato výměna dat je řízena vybraným automatem v jedné síti a protilehlé sítě jsou identifikovány IP adresou komunikátorů CA5 v těchto sítích. Výměna dat může probíhat jak přes rozhraní Ethernet tak GSM.

Pro programovatelný automat MCA45 plynou další možnosti použití z možnosti spustit v zařízení vlastní uživatelský program

 •  Programovatelný automat s širokou možností konektivity. Automat MCA45 díky svým komunikačním možnostem (USB, Ethernet, SMS, GPRS) může realizovat velké množství úloh vyžadujících různé typy připojení, dálkové ovládání, sběr dat. Protože automat má navíc v základu dvě komunikační linky, tak zůstává možnost připojit rychlé periferní I/O pomocí sběrnice EXBUS.
 • Automat jako zařízení MODBUS master. Automat MCA45 lze naprogramovat pomocí knihoven MODBUSMA(lib) jako zařízení Modbus-MASTER. Přičemž stále zůstává široká možnost voleb další funkce. Například zpracování rychlých I/O pomocí sběrnice EXBUS.