Specifikace
archiv
foto
E-shop

Modul B

8 analogových vstupů 0-10V, 8 digitálních výstupů galvanicky oddělených, volitelný modul

MODUL BModul B

  • 8 analogových napěťových vstupů (0...10 V)
  • 8 digitálních tranzistorových výstupů s galvanickým oddělením

Analogové vstupy I0 ... I7

Vstupní signály se připojují na svorky I0 až I7, měřené napětí musí mít kladnou polaritu vůči společné zemnící svorce SI. Svorku SI je nutné spojit se zemí napájení automatu, tedy i zdroj měřeného napětí musí pracovat proti zemi napájení. Vstupy mají přepěťovou ochranu.

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Digitální výstupy Y0 ... Y7

Jsou opticky oddělené, tranzistorové, s jednou společnou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se společným kolektorem a s vyvedenými emitory, tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátěže zapojené proti zemi.

Výstupy mají ochranu proti přepólování, nemají ochranu proti zkratu.