Programová knihovna COM400lib

Knihovna COM400lib obsahuje nejdůležitější funkce a procedury pro realizaci programu SMS brány a komunikačních funkcí na PLC řady 400,MCA4x a MT424.
Specifikace
foto
E-shop

Aktualizace 4.12.2019

  • Aktualizován popis funkcí knihovny
  • Do SMS brány pracující dle nastavení z editoru doplněn telefonní seznam upravitelný za běhu aplikace.
  • Do SMS brány pracující dle nastavení z editoru doplněn SMS příkaz GPRS propojení automatu / komunikátoru s GSM modulem na IP adresu v režimu komunikátoru.
  • Mezi synchronizační funkce doplněna příkazová funkce Sync_ConnectPC pro možnost propojení automatu / komunikátoru s ETHERNET nebo GPRS rozhraním na IP adresu v režimu komunikátoru.

Aktualizace 22.06.2018

  • opraveno zpracování neúplného počtu požadovaných parametrů SMS zprávy

Popis

Pomocí knihovny COM400lib je možné na automatech MICROPEL řady 400, MCA45, MCA46 a MT424 velmi jednoduše naprogramovat SMS bránu (společně se SMS editorem integrovaným v programu StudioWin). SMS editor umožňuje nastavit seznam telefonních čísel, definovat příchozí a odchozí zprávy (SMS) resp. prozvonění a sestavit odchozí dávky.

Knihovna COM400lib dále obsahuje funkce pro realizaci programů určených pro přenos dat přes ethernet (CA5), GPRS (CA5) a PesNet.Pro výměnu dat mezi systémy na základě protokolu EPNP může převodník CA5 disponovat rozhraním ETHERNET či GSM modulem s možností propojení přes GPRS. Kromě toho je v automatech řady 400 k dispozici ovladač komunikace PLC-DMA, který umožní zápisy a čtení do/z jiných automatů řady 400 po lince PESNET. Přenosy iniciované z programu napsaném v SIMPLE4 na zmíněných třech rozhraních se realizují stejným způsobem na příkazové bráně. Proto vznikla společná knihovna, která uvnitř svých příkazových funkcí řeší veškerou potřebnou komunikaci na příkazových bránách rozhraní.