Programová knihovna MODBUSlib

Knihovna MODBUSlib obsahuje funkce a procedury pro snadné naprogramování komunikace protokolem MODBUS RTU na sériové lince RS485 PLC řady 400,MCA45,MCA46,MT424 a MT470.
Specifikace
archiv
foto
E-shop

Modbus RTU je standardní komunikační protokol na lince RS485 používaný mnoha výrobci. Protokol je postaven na principu komunikace master - slave a umožňuje jednomu zařízení Master na lince vyčítat a nastavovat různé registry a bity vetšího počtu (až 246) zařízení slave. Registry jsou definovány jako 16-bitové, význam jednotlivých registrů a bitů udává vždy výrobce slave zařízení. Hodnoty se přenáší ve formátu Big-endian.

MODBUS RTU MASTER

Na lince RS485 PLC řady 400, MCA45, MCA46 a terminálů MT424 a MT470 lze snadno provozovat komunikaci protokolem Modbus RTU v režimu Master. Pro tuto funkci zvolíme ovladačem linky ovladač USART a v programu použijeme prostředky knihovny Modbus.lib. V režimu Master může být k PLC připojen libovolný počet různých zařízení slave. Z programu PLC pak je možno přistupovat k jednotlivým bitům nebo 16-bitovým registrům těchto zařízení, jejichž význam je definován výrobcem. PLC má funkci mastera, takže komunikace probíhá tak, že PLC vždy iniciuje transakci vysláním adresného příkazuna linku a následně očekává odpověď

MODBUS RTU SLAVE

Na lince RS485 PLC řady 400 (včetně MEX400), MCA45, MCA46, terminálů MT424 a MT470 MEX400 a komunikačních převodníků CA5 a CA6 lze snadno provozovat komunikaci protokolem Modbus RTU v režimu Slave. Pro tuto funkci je třeba zvolit ovladačem linky ovladač MODBUS Slave, poté již bude zařízení schopno na lince komunikovat autonomně. Možnosti ovladače u PLC mohou být ještě rozšířeny voláním podpůrných vestavěných funkcí v programu automatu.