M-BUS

M-Bus je průmyslový komunikační protokol určený především pro dálkový odečet hodnot z měřičů spotřeby nejrůznějších médií (pitné a užitkové vody, plynu, tepla, elektrické energie apod.). Připojení do M-BUS sběrnice lze realizovat jedním z našich zařízení - tedy komunikačním převodníkem CA6 resp. komunikačním PLC MCA46.
Specifikace
archiv
foto
E-shop

Průmyslový protokol M-BUS na zařízeních MICROPEL

Pro komunikaci s měřiči komunikujícími protokolem M-BUS lze použít univerzální komunikační převodník CA6, popř. komunikační PLC MCA46

ca6_schema

Výše uvedé zařízení lze provozovat v několika režimech:

1 . CA6/MCA46 jako zdroj informací ostatním PLC

Komunikační převodník CA6 resp. komunikační PLC MCA46 se nastaví (programem CAMBSetup) tak, aby poskytovalo informace z jednotlivých M-BUS zařízení do sítě EXBus nebo PesNet. Ostatní PLC tyto data čtou (buď přímo v síťových proměnných, nebo přímým přístupem do datové paměti) a zpracovávají (pro snadné naprogramování lze použít programovou knihovnu MBUSlib).

2. CA6/MCA46 jako zdroj informací pro klientské aplikace

Komunikační převodník CA6 resp. komunikační PLC MCA46 jsou připojeny rozhraním USB,ETHERNET (popř. GSM) k PC nebo síti PC, a prostřednictvím programu DataServer jsou zdrojem dat pro zpracování klientskými aplikacemi (vizualizace, archivační programy apod.).

3. PLC MCA46 jako samostatná M-BUS ústředna

Programem v automatu MCA46 (je dodávána s tímto nahraným programem) lze získávat údaje z připojených měřičů na lince M-Bus a dále s těmito údaji pracovat - poskytovat je dále nebo archivovat do, pro tento účel vyhrazené, zálohované paměti.Pro co nejsnadnější zprovoznění archivace údajů v MCA46 je k dispozici funkční archivační program napsaný v SIMPLE4 i podpůrný software pro Windows PC. Popisu a způsobu použití zmíněných nástrojů je pak věnován tento dokument.