DDEAp

DdeAP slouží ke zprostředkování datového spojení mezi sítí automatů MICROPEL a dalšími programy s komunikací DDE (Dynamic Data Exchange). Nahrazuje starší program MICROPEL DataServer, jehož podpora již byla ukončena.
Specifikace
foto
E-shop

Aktualizace 1.023

Aktualizace přináší vůči verzi 1.021 tyto opravy:

 • Rozšířen seznam propouštěných EPNP příkazů službou EpnpServer na komunikátor, v ojedinělých případech mohl být předchozí stav limitující.
 • V parametrech TCP spojení lze nově uvést místo IP adresy název cíle, např. internetovou adresu. 
 • Doplněna volba zabezpečeného propojení (SSL) na komunikátor připojený k MICROPEL vizualizačnímu serveru.

Aktualizace 1.021

Aktualizace přináší vůči verzi 1.019 tyto opravy:

 • Opravena chyba v zatahování MT201.
 • Doplněna podpora DDE příkazu pro nastavení reálného času.
 • Parametr -mi příkazové řádky doplněn o možnost zadat název instance, který též určuje, zda je možno novou instanci spustit.
 • Instalace nově obsahuje knihovnu openSSL.

POZOR! Z důvodu použití knihovny openSSL 1.1 je ukončena podpora OS Windows XP.

Aktualizace 1.019

Aktualizace přináší vůči verzi 1.017 tyto opravy:

 • Opravena chyba v DDE protokolu MEM, kdy požadavky do prostoru sys_netL vždy skončily chybou.
 • V DDE protkolu VAR opravena možná nekompatibilita se staršími aplikacemi, přítomnost třetí hranaté závorky v příkazu zápisu již není považována za chybu, obsah závorky se nebere v potaz.
 • Drobná úprava DDE pro korektní zobrazování stavu zatahování v novém StudioWin.
 • Program bude na cizojazyčných Windows automaticky zobrazovat texty v angličtině.
 • EpnpServer kontroluje, zda ve vyčítaném automatu běží program, pokud ne, vrací místo korektních odpovědí chybové rámce.
 • EpnpServer nyní propouští veškeré EPNP požadavky nesouvisející s programováním.
 • Jestliže není spojení do sítě automatů, EpnpServer chvíli pozdrží odpověď.
 • Opravena chyba nemožnosti nahrát do MT201 program větší než 32kB.
 • Opravena chyba, kdy se bylo možno napojit i na již obsazený TCP port.
 • Oprava zpracování požadavků HTTP vizualizace, odpovídá změnám provedeným ve FW.
 • Opraveno několik chyb, které se mohly projevit jen ve vyjímečných případech.

Aktualizace 1.018

Aktualizace přináší vůči verzi 1.017 tyto opravy:

 • Opravena nakompatibilita programu s WindowsXP.
 • Opravena chyba odmítání požadavků JavaScript vizualizací s velkým počtem prvků na vizualizační stránce.
 • Program nově může požadovat zadání bezpečnostního hesla, heslo je vždy vázáno na soubor s nastavením programu. Změna hesla je dostupná ze systémového menu programu. Zadání hesla bude vyžadováno před každým zobrazením okna programu nebo pokusem o ukončení programu. Zaheslované nastavení se automaticky načte se spuštěním programu. Automatické načtení může selhat v případě, že došlo k přemístění souboru nastavení programu tj. ke změně absolutní cesty k souboru.

Aktualizace 1.017

Aktualizace přináší vůči verzi 1.016 tyto opravy:

 • oprava zatahování programu do automatů starší řady K1, K10, MPC300 (chyba 0x2a) 
 • oprava přístupu sledovačů a vizualizace na síťové registry komunikačního ovladače PESNET Lite (typicky realizace datového routeru mezi dvěma sítěmi PESNET) 

Aktualizace 1.016

Aktualizace přináší vůči verzi 1.015 tyto opravy:

 • oprava zpracování příkazů vizualizace 

Aktualizace 1.015

Aktualizace přináší vůči verzi 1.014 tyto opravy:

 • oprava zatahování programů
 • oprava zpracování DDE příkazů pro síťové proměnné

Aktualizace 1.014

Aktualizace přináší vůči verzi 1.011 tyto opravy:

 • při změně nastavení se aktualizuje i načtená konfigurace
 • při ukládání konfiguračního souboru se neodstraňují duplikace a neznámé položky
 • v popisu (tooltip) se zbrazuje jméno okna
 • odstraněna případná možnost "zamrznutí" při obsluze většího počtu HTTP požadavků  
 • oprava zobrazení stavu v případě komunikátorů CAx
 • v profilech přidána volba automatického zahájení spojení
 • doplněno předávání informace o tupu CPU automatu (zprovoznění příkazů zatažení a vytažení paměti v prostředí StudioWIN)

Popis

DdeAP je program vytvořený firmou MICROPEL s.r.o. spustitelný pod operačním systémem Microsoft Windows. Program slouží ke zprostředkování datového spojení mezi sítí automatů MICROPEL a dalšími programy s komunikací DDE (Dynamic Data Exchange). Program DDEAP tak z hlediska možností přístupu k automatům kanálem DDE nahrazuje starší program MICROPEL DataServer, jehož podpora již byla ukončena. Kromě funkce DDE serveru může program, stejně jako DataServer, posloužit i jako TCP/IP server překlápějící požadavky několika současně běžících vizualizací, komunikujících protokolem EPNP, do sítě automatů. Pozor ! Program již nepodporuje komunikační převodníky CA21, CA3 a CA4. V případě použití starších převodníků, je nutné používat ke komunikaci program DataServer.
Typicky se program DdeAP použije společně s vývojovými prostředky MICROPEL StudioG nebo StudioWin k nahrání vytvořených programů do automatů MICROPEL a k ladění těchto programů za pomoci sledovačů. DdeAP též poslouží jako přístupový bod (AP) do sítě automatů MICROPEL pro libovolný vizualizační software s komunikačním rozhraním DDE a možností nastavit odesílání dotazů a zpracování odpovědí se syntaxí definovanou dále v dokumentu.
DdeAP neumožňuje provádět nastavení automatů MICROPEL, k provádění nastavení nebo aktualizace firmware je třeba použít program MICROPEL PlcConfig.

Vlastnosti

 • uživatelsky definovaný seznam profilů spojení
 • zjednodušený EPNP protokol
 • TCP/IP router pro vizualizace s komunikací EPNP
Opravena chyba zatahování MT201