Modul R

6x reléový výstup, 2x 3 polohový reléový výstup

Modul R

  • 6 réleových výstupů
  • 2 réleové třípolohové výstupy

Réleové výstupy Y0-Y2, Y5-Y7

Šest separátních výstupních relé s vyvedenými spínacími kontakty. Na horní i dolní skupině 9 svorek jsou vždy vyvedeny 3 samostatné kontakty výstupních relé a jeden výstup třípolohového relé. Kontakty relé jsou za účelem ochrany proti jiskření a snížení rušení přemostěny varistory 275V AC.

Réleové třípolohové výstupy Y3-4, Y8-9

Výstup je tvořen dvojicí relé zapojených jedním koncem spínacího kontaktu na společný vývod 8. Volný konec spínacího kontaktu je zapojen na samostatnou svorku. Třípolohový výstup umožňuje sepnout pouze jedno relé a tak jsou k dispozici stavy, které odpovídají polohám "vlevo", "vpravo" a "vypnuto". Pokud se pokusíme sepnout obě relé výstupu současně, budou obě relé vypnuty a výstup tak bude ve stavu "vypnuto". V případě, že použijeme vybrané relé jako samostatný výstup, musí být druhé relé třípolohového výstupu vypnuté.