Komunikační PLC MCA46S

Komunikační PLC MCA46S je založen na hardwaru komunikátoru CA6S. Jedná se o volně programovatelný PLC s rozšířenými komunikačními možnostmi. O vstupy a výstupy lze toto PLC rozšířit připojením periférií MEX přes linku ExBus. Disponuje všemi možnostmi jako převodník CA6 a může fungovat i jako samostatná ústředna pro sběr a archivaci dat z měřičů s komunikací M-Bus.
Specifikace
archiv
foto
Komunikační PLC MCA46S

Komunikační PLC MCA46S přináší několik zásadních inovací v oblasti komunikace:mca46eg_pic

 • Linka M-BUS je určena pro připojení jednoho nebo více měřičů s komunikací M-Bus v režimu Slave.
 • USB port jak pro snadné programování nastavování všech funkcí komunikátoru, tak pro snadné programování a ladění automatů, čtení/zápis dat z/do automatů na lince L1/L2.
 • Linka L1 RS485-PESnet pro spojení PLC navzájem (MODBUS, UART, EXbus-SLAVE).
 • Linka L2 RS485-EXbus master pro připojení jednotek MEX400 (MODBUS, UART, PESnet-LITE).
 • Komunikační rozhraní Ethernet (volitelný modul nese označení E)
 • Komunikační rozhraní GSM (volitelný modul nese označení G)
Možnosti použití jsou podobné jako u komunikátoru CA6S
 • Zdroj údajů z M-BUS měřičů (elektroměry, měřiče tepla, průtokoměry apod.) pro automaty. Komunikační PLC MCA46S (varianta S umožňuje připojení 5 zařízení) je schopno vyčítat data ze zařízení na lince M-BUS, programově je zpracovávat, archivovat, nebo poskytovat do dalších komunikačních kanálů.
 • Vzdálený komunikátor pro linku PESnet přes ETHERNET. Komunikátor MCA46 vybavený konektorem Ethernet (označení E) umožňuje vzdálený přístup k zařízením MICROPEL vybavených linkou PESnet. Umožňuje tak programování automatů MICROPEL a čtení a zápis dat z/do paměti automatů,které jsou v dosahu internetového připojení. Komunikátor s modulem Ethernet plně slouží jako náhrada starších komunikátorů CA4.
 • Vzdálený komunikátor pro linku PESnet přes GSM/GPRS. MCA46S vybavený modulem GSM (označení G) umožňuje přístup k zařízením MICROPEL vybavených linkou PESnet. Umožňuje tak programování automatů MICROPEL a čtení a zápis dat z/do paměti automatů, které jsou v dosahu mobilní sítě GSM/GPRS.
 • SMS brána (komunikátor s modulem GSM).MCA46S s modulem GSM (označení G) realizuje povelovou a informační SMS bránu(dříve tuto bránu realizoval komunikátor CA3 a samostatný modem GSM). Jako doplňková možnost je internetové připojení ke komunikátoru přes GPRS.
 • Výměna dat mezi sítěmi automatů PLC-DMA. MCA46S může realizovat výměnu dat mezi automaty, které jsou lokalizovány v různých sítích automatů. Tato výměna dat je řízena vybraným automatem v jedné síti a protilehlé sítě jsou identifikovány IP adresou komunikátorů MCA46 v těchto sítích. Výměna dat může probíhat jak přes rozhraní Ethernet tak GSM.

Pro programovatelný automat MCA46 plynou další možnosti použití z možnosti spustit v zařízení vlastní uživatelský program

 •  Programovatelný automat s širokou možností konektivity. Automat MCA46 díky svým komunikačním možnostem (M-BUS, USB, Ethernet, SMS, GPRS) může realizovat velké množství úloh vyžadujících různé typy připojení, dálkové ovládání, sběr dat. Protože automat má navíc v základu dvě komunikační linky, tak zůstává možnost připojit rychlé periferní I/O pomocí sběrnice EXBUS.
 • Automat jako zařízení MODBUS master. Automat MCA46 lze naprogramovat pomocí knihoven MODBUSMA(lib) jako zařízení Modbus-MASTER. Přičemž stále zůstává široká možnost voleb další funkce. Například zpracování rychlých I/O pomocí sběrnice EXBUS.
 • Automat MCA46 jako M-Bus ústředna. Programem v automatu MCA46 lze získávat údaje z připojených měřičů na lince M-Bus a dále s těmito údaji pracovat - poskytovat je dále nebo archivovat do, pro tento účel vyhrazené, zálohované pamět.Pro co nejsnadnější zprovoznění archivace údajů v MCA46 je k dispozici funkční archivační program napsaný v SIMPLE4 i podpůrný software pro Windows PC. Popisu a způsobu použití zmíněných nástrojů jsou pak věnovány samostatné dokumenty (v sekci soubory ke stažení).