Specifikace
archiv
foto
E-shop

Modul E

6 vstupů Pt1000 (Ni1000), 8 digitálních výstupů galvanicky oddělených, volitelný modul

MODUL EModul E

  • 6 analogových vstupů pro měření odporu 0...5 kΩ (pro čidla Pt1000, Ni1000 apod.)
  • 8 digitálních tranzistorových výstupů s galvanickým oddělením

Analogové vstupy R0 ... R5

Jsou určeny pro připojení pasivních odporových teplotních čidel nebo měření odporů. Jednotlivé odpory se zapojují mezi svorky R a společnou zdrojovou svorku RA. Zemnící svorky číslo 1 a 2 jsou určeny pro připojení stínění přívodního kabelu. Analogový trakt lze nakonfigurovat buď jako 6 vstupů s dvouvodičovým připojením (bez automatické kompenzace odporu přívodních vodičů) nebo jako 3 vstupy s třívodičovým připojením měřeného odporu (s automatickou kompenzací odporu přívodů).

Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu ! Na vstupy se nesmí připojovat žádné externí napětí !

Mód činnosti - registr ADCMODE

Registr ADCMODE nastavuje globální konfiguraci analogových vstupů na modulu. Protože modul může být na 1. nebo 2. pozici, konkrétní umístění registru ADCMODE v prostoru speciálních funkčních registrů W je uvedeno na výpisu přiřazení vstupů/výstupů s dodanou konfigurací automatu. Registr ADCMODE ovládá následující funkce :

  • přepíná zobrazování měřených hodnot analogových vstupů buď přímo jako odpor, nebo s převodem odporu na teplotu podle tabulky Pt1000 (max. 500°C).
  • přepíná konfiguraci na 6 kanálů 2-vodičově, nebo 3 kanály 3-vodičově.
  • Pokud je v ADCMODE nastaveno zobrazování teploty, lze číst z analogových vstupů již přepočtenou hodnotu teploty získanou z převodní tabulky pro odporová teplotní čidla Pt1000 (W100 = 1.385). Teplota je udávána od absolutní nuly (-273.2°C) v desetinách Kelvina. Maximum převodní tabulky je na 773K, tedy 500°C. Po zapnutí automatu není stav registru ADCMODE definován, je třeba jej nastavit dle potřeby.

Konfigurace 6 vstupů 2-drátově

Každý z šesti měřených odporů se zapojí jedním koncem na RA a druhým koncem na příslušnou svorku R0 ... R5. Analogovým vstupům I0 ... I5 v programu pak příslušejí odpory měřené na svorkách R0 ... R5. Kalibrační registry: CALIB0 ... CALIB5.

Konfigurace 3 vstupy 3-drátově

Každý ze tří měřených odporů se zapojí jedním bodem na RA a dalšími dvěma body mezi sousední svorky R. V tomto případě platí pouze tři analogové vstupy I0 ... I2. Kalibrační registry: CALIB0 ... CALIB2. Přiřazení fyzických svorek je v tomto případě toto : I0 = RA, R0, R1 I1 = RA, R2, R3 I2 = RA, R4, R5

Nepřipojené vstupy, přechodové stavy

Pokud není na vstup připojen žádný odpor (nebo odpor větší než měřicí rozsah), má tento vstup hodnotu 65535. Po zapnutí zobrazují vstupy několik sekund rovněž hodnotu 65535 (provádí se autokalibrace). Během velmi rychlých změn odporu na vstupu je jeho hodnota ve stavu "nepřipojeno" tedy 65535. S tím je třeba počítat při tvorbě programu.

Kalibrace

Zde je s výhodou využita kalibrace násobnou konstantou (viz stať ANALOGOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY). Na rozdíl od justovacích odporů používaných pro dokalibrování čidel Pt100, tato metoda drží souběh v celém teplotním rozsahu (kdežto metoda justovacích odporů je přesná jen v jednom bodě). Každý analogový vstup má svůj kalibrační registr. Jelikož modul může být na 1. nebo 2. pozici, je umístění kalibračních registrů uvedeno ve výpisu přiřazení konkrétní konfigurace (stejně jako u registru ADCMODE).

Digitální výstupy Y0 ... Y7

Jsou opticky oddělené, tranzistorové, s jednou společnou svorkou (SY) a svorkami pro výstupy (Y). Jsou zapojené se společným kolektorem a s vyvedenými emitory, tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátěže zapojené proti zemi.

Výstupy mají ochranu proti přepólování, nemají ochranu proti zkratu.