Specifikace
archiv
foto
E-shop

Modul F

8 digitálních bipolárních vstupů, 6 analogových výstupů 0-10V, volitelný modul

MODUL FModul F

  • 8 digitálních bipolárních vstupů s galvanickým oddělením
  • 6 analogových napěťových výstupů 0..10 V bez galvanického oddělení

Digitální vstupy X0 ... X7

Bipolární, galvanicky oddělené vstupy X0...X7 se společnou svorkou SX. Vstupy X umožňují připojení signálu kladné i záporné polarity vůči svorce SX. Rozhodující pro nastavení vstupu je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým směrem).

Analogové výstupy O0 ... O5

Jsou napěťové, s rozsahem 0..10V, bez galvanického oddělení.
Výstupy je třeba napájet z externího zdroje stejnosměrného napětí (nemusí být stabilizované, ale musí být vyfiltrované - bez zvlnění). Kromě kladného pólu napájení je třeba na svorkovnici propojit i zem napájení. POZOR !! Rozsah napájecího napětí pro analogové výstupy je stejně jako pro napájení automatu až do +30V, nicméně pro správnou funkci výstupů až do jejich maxima (+10V) je nutno zajistit napájení minimálně +14V. Ve většině aplikací pravděpodobně plně vyhoví propojení země a kladného pólu napájení automatu na napájení analogových výstupů. Zem je nutné propojit externím vodičem zejména proto, aby proud výstupních obvodů (pokud pracují do zátěže nikoliv proti zemi ale proti napájení) neprotékal vnitřními zemními spoji uvnitř automatu.
Protože výstupy jsou napěťové, s výstupní impedancí zhruba okolo 1 kO, je třeba na ně pohlížet jako na vysokoimpedanční. Napěťový vstup připojeného zařízení tedy musí být rovněž vysokoimpedanční a vedení musí být realizováno stíněným kabelem.