Specifikace
archiv
foto
E-shop

Modul G

16 bipolárních vstupů galvanicky oddělených, volitelný modul

MODUL GModul G

  • 16 digitálních bipolárních vstupů s galvanickým oddělením

Digitální vstupy X0 ... X15

Bipolární vstupy, rozdělené do dvou skupin (X0...X7 a X8...X15). Každá skupina je zvlášť galvanicky oddělena a má svou společnou svorku SX. Vstupy X umožňují připojení signálu kladné i záporné polarity vůči svorce SX. Rozhodující pro sepnutí je proud mezi X a SX (je jedno, jakým směrem).

Pozn.: Je-li modul G na prostřední pozici, tedy konfigurace MPC300-xGx (např. ZG, YG, YGA..), nelze použít digitální obrazy analogových vstupů na základním modulu (X0-X3 na modulu Z, X0-X1 na modulu Y), protože modul G na 1. pozici se mapuje do X0...X15. Popis přiřazení vstupů/výstupů je dodáván s automatem. Jiná omezení pro vstupy na modulech Y,Z nejsou.