Kompaktní řídící PLC K1

Kompaktní řídící automat K1 je jedním ze zástupců řady K určených pro montáž do panelu rozvaděče. Disponuje fóliovou klávesnicí s 21 klávesami s vysokým stupněm krytí členího panelu IP65. Celá elektronika je uložena v masivní celokovové krabičce. Typ K1 disponuje 8 vstupy a výstupy, které jsou vyvedeny na praktické vysouvací svorky. Řídící automat K1 je, vzhledem k menšímu počtu vstupů/výstupů, určen pro realizace rozsahem menších aplikací, ale uplatní se jako centrální řídící jednotka a ovládací terminál u rozsáhlých aplikací s větším počtem zařízení spojených do sítě RS485.
8 I/O (6 DI/AI 0-10V, 2 DO) displej 4x20, 21 kláves, RTC, zálohování

Kompaktní automat K1 má

  • 6 univerzálních vstupů digitálních/analogových (0..10V)
  • 2 digitální tranzistorové výstupy
  • fóliová klávesnice 21 tlačítek ,LCD displej 4 x 20 znaků, podsvícení

Příbuznost s K10

Automat typu K1 je (co se týče vstupů a výstupů) podmnožinou automatu K10. Z celého souboru vstupů/výstupů na automatu K10 jsou na automatu K1 pouze univerzální analogové/digitální vstupy a dva digitální výstupy bez galvanického oddělení (de-facto u K1 zůstává pouze levá řada svorek při pohledu zezadu - svorky 1 až 14). Typ K1 má díky jednodušší konstrukci nižší cenu než automat PES-K10 a je určen zejména jako terminál pro systémy sběru ručně zadávaných dat, jako povelovací terminál pro rozsáhlejší sítě automatů MPC300, nebo i jako kompaktní řízení pro malé aplikace.

Změna je v přiřazení digitálních vstupů - digitální obrazy vstupů I0-I5 se u typu K1 mapují do proměnných X0-X5. Další změna proti typu K10 je v indikačním zadním panelu. U typu K1 je indikován stav vstupů I0-I5 (tedy jejich digitálních reprezentací). Výstupy Y2-Y15, které na PES-K1 nejsou, jsou použity jako tzv. slepé, pouze indikační výstupy. Slepé výstupy nejsou na panelu popisovány potiskem (uživatel si může na panel nalepit štítky s konkrétním popisem). Přiřazení slepých výstupů na indikační LED diody se proti typu K10 mírně liší.

Univerzální digitální - analogové vstupy I0 ... I5

Umožňují připojení jakéhokoliv signálu od 0 do +35V (kladné polarity vůči zemi napájení). Vstupy se z pohledu programovacího jazyka zobrazují jednak jako "X", tedy digitálně jako bity a jednak jako "I", tedy analogově jako šestnáctibitová čísla. Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu 0...10V. Analogově se vstupy zobrazují v proměnných I0 - I5, digitálně v proměnných X0 - X5 ! Vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu.

Digitální výstupy Y0 ... Y1

Tyto výstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu ! Nejsou opticky oddělené, jsou napájené přímo z napájení automatu. Nemají tudíž svoji separátní napájecí svorku, pouze svorky pro výstupy (Y0 a Y1). Jsou tranzistorové, zapojené se společným kolektorem a s vyvedenými emitory, tranzistory jsou typu NPN. Výstupní svorky Y0 a Y1 pracují do zátěží zapojených proti zemi. Výstupy mají ochranu proti přepólování i proti zkratu. Tyto dva výstupy se nacházejí na svorkovnici spolu s šesticí univerzálních digitálních/analogových vstupů.

Slepé výstupy Y2 ... Y21

Nemají fyzický výstup na svorky, jsou vyvedeny jen na indikační LED diody na zadním panelu a jsou libovolně programově využitelné jako uživatelská indikace. Indikační diody těchto výstupů jsou umístěny na zadním panelu bez popisek. Popis indikačních LED diod na zadním panelu Jsou umístěny ve 4 sloupcích a zprostředkovávají hlavně informace o provozním stavu automatu a stavu digitálních vstupů a výstupů. Zbytek tvoří uživatelské indikace ovládané slepými výstupy.

Akustický výstup : Y29

Řízení kontrastu a jasu: Y30, Y31