Kompaktní řídící PLC K10

Kompaktní řídící automat K10 je jedním ze zástupců řady K určených pro montáž do panelu rozvaděče. Disponuje fóliovou klávesnicí s 21 klávesami s vysokým stupněm krytí členího panelu IP65. Celá elektronika je uložena v masivní celokovové krabičce. Typ K10 disponuje celkem 40 vstupy a výstupy, které jsou vyvedeny na praktické vysouvací svorky. Řídící automat K10 je určen pro realizace rozsahem středních aplikací nebo pro přímou integraci do cílových zařízení.
40 I/O (6 DI/AI 0-10V, 6 AI 0-500 Ω/Pt100, 8 DI, 4 AO 0-10V, 16 DO), displej 4x20, 21 kl., RTC, zálohování

Kompaktní automat K10 má

  • 6 univerzálních digitálních/analogových vstupů (0 .. 10V)
  • 6 analog. vstupů pro měření odporu 0...500 Ohmů (pro čidla Pt100 apod.)
  • 8 digitálních bipolárních vstupů s galvanickým oddělením
  • 4 analogové napěťové výstupy 0 .. 10V
  • 16 digitálních tranzistorových výstupů (z toho 14 s galvanickým oddělením)
  • fóliová klávesnice 21 tlačítek, LCD displej 4 x 20 znaků s podsvícením

Digitální vstupy

X0 ... X7 Bipolární, galvanicky oddělené vstupy X0...X7 se společnou svorkou SX. Vstupy X umožňují připojení signálu kladné i záporné polarity vůči svorce SX. Rozhodující pro nastavení vstupu je proud tekoucí mezi X a SX (je jedno, jakým směrem).

Univerzální digitálně analogové vstupy I0-I5

Umožňují připojení jakéhokoliv signálu od 0 do +35V (kladné polarity vůči zemi napájení). Vstupy se z pohledu programovacího jazyka zobrazují jednak jako "X", tedy digitálně jako bity a jednak jako "I", tedy analogově jako šestnáctibitová čísla. Analogové zobrazení pracuje pouze v rozsahu 0...10V.

Analogové vstupy pro měření odporu I6-I11

Určeny pro připojení pasivních odporových teplotních čidel nebo měření odporů. Jednotlivé odpory se zapojují mezi svorky I6-I11 a společnou měřící svorku RTA. Na zemnící svorku se připojuje stínění kabelu a zároveň je třeba ji propojit se zemí napájení. Analogový trakt lze nakonfigurovat buď jako 6 vstupů s dvouvodičovým připojením nebo jako 3 vstupy s třívodičovým připojením měřeného odporu (s automatickou kompenzací odporu přívodních vodičů).

! Analogové vstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

! Na vstupy se nesmí připojovat žádné externí napětí !

Digitální výstupy Y0 ... Y1

! Tyto výstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Nejsou opticky oddělené a jsou napájené přímo z napájení automatu. Nemají tudíž svoji separátní napájecí svorku, pouze svorky pro výstupy (Y0 a Y1). Jsou tranzistorové, zapojené se společným kolektorem a s vyvedenými emitory, tranzistory jsou typu NPN. Výstupní svorky Y0 a Y1 pracují do zátěží zapojených proti zemi. Výstupy mají ochranu proti přepólování i proti zkratu. Tyto dva výstupy se nacházejí na svorkovnici spolu s šesticí univerzálních digitálních/analogových vstupů.

Digitální výstupy Y2 ... Y15

Jsou opticky oddělené, tranzistorové, s jednou společnou svorkou (SY) a svorkami pro 14 výstupů (Y). Jsou zapojené se společným kolektorem a s vyvedenými emitory, tranzistory jsou typu NPN. Pro správnou funkci je nutné, aby na svorkách SY bylo kladné napájení a aby svorky Y byly zapojeny na výstupní zátěže zapojené proti zemi. Výstupy mají ochranu proti přepólování, nemají ochranu proti zkratu.

Slepé výstupy Y16 ... Y19

Nemají fyzický výstup na svorky, jsou vyvedeny jen na indikační LED diody na zadním panelu a jsou libovolně programově využitelné jako uživatelská indikace. Indikační diody těchto výstupů jsou umístěny na zadním panelu bez popisek. Popis indikačních LED diod na zadním panelu Jsou umístěny ve 4 sloupcích a zprostředkovávají hlavně informace o provozním stavu automatu a stavu digitálních vstupů a výstupů. Zbytek tvoří uživatelské indikace ovládané slepými výstupy.

Analogové výstupy O0 ... O3

! Analogové výstupy jsou galvanicky spojeny se zemí napájení automatu !

Jsou napěťové, 0..10V, bez galvanického oddělení, napájené přímo z napájení automatu. POZOR !! Pro správnou funkci analogových výstupů až do jejich maxima (+10V) je nutno zajistit napájení automatu minimálně +14V. Dále je nutné propojit externím vodičem zem analogových výstupů na jejich svorkovnici se zemí napájení nejlépe do společného zemnícího bodu, zejména proto, aby proud výstupních obvodů (pokud pracují do zátěže nikoliv proti zemi ale proti napájení) neprotékal vnitřními zemními spoji uvnitř automatu.

Protože výstupy jsou napěťové, s výstupní impedancí zhruba okolo 1 kO, je třeba na ně pohlížet jako na vysokoimpedanční. Napěťový vstup připojeného zařízení tedy musí být rovněž vysokoimpedanční a vedení musí být realizováno stíněným kabelem.

Akustický výstup : Y29

Řízení kontrastu a jasu: Y30, Y31