Centrum CEVAP

CEVAP  pomáhá při prevenci sociálně patologických jevů

Organizace CEVAP, neboli centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů, se zabývá primární prevencí rizikového chování dospívajících, která realizuje prevenci v duchu vedení mladých lidí k vědomí hodnoty života, lásky a sexu a přípravy na manželství a rodičovství.

Více informací naleznete zde: www.cevap.cz


Občanské sdružení Jasněnka

Jasněnka pomáhá zdravotně postiženým dětem a dospělým

Občanské sdružení Jasněnka poskytuje komplexní péči dětem a dospělým se zdravotním postižením ve svém zařízení denního typu, které nese stejný název - Jasněnka. Posláním sdružení je dlouhodobé zlepšování kvality života svých klientů a jejich co možná největší integrace do společnosti. Základním cílem sdružení je vytvářet nové a zkvalitňovat doposud vytvořené formy a modely péče o zdravotně postižené osoby a uplatňovat je v Jasněnce tak, aby systém poskytovaných služeb co nejlépe napomáhal rozvoji osobnosti mentálně postižených osob.

spo_jasnenka_hernaspo_jasnenka_herna1spo_jasnenka_budova

Více informací naleznete zde: www.jasnenka.cz