Řešené úlohy

Jakým způsobem vytvořit editor data nebo času v běžném formátu XX:YY?

Knihovna menu lib nepodporuje editaci data resp. času ve formátu DD:MM resp. HH:MM. Příklad dvojitého editoru tento nedostatek řeší.

Menu demo 1 - úvodní příklad z manuálu ke knihovně MenuLib

Úvodní příklad z manuálu ke knihovně MenuLIB v kompletní spustitelné podobě. Příklad je určen pro automaty se 4-řádkovým displejem.

Menu demo 2 - druhá verze příkladu z manuálu ke knihovně MenuLib

Druhá verze příkladu z manuálu ke knihovně MenuLIB v kompletní spustitelné podobě.

Menu komplet - demonstrační příklad pro aplikaci knihovny MenuLib v.2?

Demonstrační příklad pro aplikaci knihovny MenuLIB V.2 obsahující ukázky všech funkcí a všech doporučených programových konstrukcí.

Spínací hodiny - demonstrační příklad spínacích hodin v osmi bodech

Spínací hodiny nastavují osm fyzických výstupů PLC podle parametrů uložených v databázi.

Demo míchání krmných směsí

Příklad ukazuje archivaci dat, řízení výrobního procesu a monitoring výroby pomocí prorgamu DataStore ve spolupráci se simulátory prostředí StudioWin.

Demo GSM brány?

Pro vývoj aplikací pro GSM povelování se mnohdy dostáváme do problému s finančními nároky, které si vyžádá odladění systému SMS povelů a zpráv. Problém je možné řešit simulací.