Tipy & triky

Jak jednoduše zaokrouhlovat v celočíselné aritmetice?

Pomocí vstupů pro Pt100 (Ni1000) měříme teplotu s rozlišením 0.1K. Pro účely zobrazení požadujeme hodnotu v celých stupních Celsia.

Jak násobit necelým číslem v celočíselné aritmetice?

V některých případech je třeba přepočítat celočíselnou hodnotu pomocí linerání transformace typu y = kx + q, kde k a q nejsou celá čísla.

Jak realizovat cyklus FOR?

Pro potřeby inicializace např. zásobníku je v některých případech nutné realizovat ekvivalent příkazu FOR např. z jazyka C.