Jak připojit síť automatů k internetu přes WiFi

Automaty MICROPEL je možné k internetu přes WiFi síť pomocí komunikátoru CA4 a vhodně nastavených AP.

envelopePopis problému:

Jak na propojení sítí automatů MICROPEL pomocí technologie WiFi ?

lightbulb Řešení:

Návod na vytvoření privátní sítě pomocí technologie WiFi, kterou lze propojit sítě automatů MICROPEL mezi sebou je v podstatě jednoduchý. Stačí vhodně nakonfigurovat komunikátor CA4 a připojit ho k zařízení WiFi typu "Access Point".

Účel propojení sítí

Pomocí komunikátorů CA4 (viz uživatelská příručka) lze monitorovat a řídit provoz automatů a periferií firmy Micropel pomocí sítí Ethernet/Internet. Komunikace mezi CA4 a okolním světem probíhá výhradně standardním protokolem TCP/IP, což umožňuje nasazení na libovolně řešené síti Ethernet/Internet. Jedním z oblíbených způsobů řešení sítě Ethernet/Internet je technologie WiFi. Následující text shrnuje požadavky na síťový hardware a jeho nastavení, aby jej bylo možno použít pro propojení dvou nebo více komunikátorů CA4. 

Potřebný hardware a nastavení

K vytvoření WiFi propojení jsou zapotřebí dva nebo více zařízení typu Access Point, které umožňují mód Client. Pro funkci je bezpodmínečně nutné nastavit následující parametry:

 • mód: Client
 • IP adresa, maska, výchozí brána: tyto parametry je nutné nastavit v závislosti na existující síti, nebo libovolně, pokud se jedná o novou síť budovanou jen pro potřeby spojení CA4 a Access Pointu. Všechny stanice v síti musí mít nastavenou stejnou masku sítě a odpovídající části IP adresy
 • typ stanice: Ad-Hoc
 • pásmo: libovolné podporované pásmo, všechny použité Access Pointy ale musí mít nastavené stejné pásmo
 • identifikační jméno kanálu služby ESSID: libovolné jméno, ale všechny použité Access Pointy musí mít nastavené stejné jméno
 • číslo kanálu: libovolné číslo, ale všechny použité Access Pointy musí mít nastavené stejné číslo

Dále je doporučeno nastavit zabezpečení přenosu šifrovacím algoritmem. Běžně dostupné Access Pointy podporují metodu WEP při použití 64 nebo 128 bitového klíče. K použití šifrovaného přenosu je zapotřebí na všech použitých Access Pointech nastavit následující parametry:

 • metoda šifrování: WEP
 • délka klíče: 64 nebo 128 bitů
 • formát klíče: ASCII nebo HEX
 • šifrovací klíč: řetězec pěti libovolných znaků (při nastavení ASCII) nebo deseti znaků 0-9 a A-F

Na použitých CA4 je nutné nastavit jen parametry spojení, tzn. IP adresu, masku a případně výchozí bránu.

Vyzkoušené a firmou MICROPEL ověřené Access Pointy:

 • model WL-5460AP od firmy OvisLink
 • model EW-7209APg firmy Edimax.
Soubor ke stažení: CA4 - WiFi