Menu komplet - Demo-příklad pro aplikaci knihovny MenuLIB V.2

Demonstrační příklad pro aplikaci knihovny MenuLIB V.2 obsahující ukázky všech funkcí a všech doporučených programových konstrukcí.
Demonstrační příklad pro aplikaci knihovny MenuLIB V.2 je určen pro automaty se 4-řádkovým displejem, tedy pro typy MPC303, K1 nebo K10. Lze jej snadno spustit a zkoušet na simulátoru v prostředí StudioWin. Příklad obsahuje ukázky všech funkcí a všech doporučených programových konstrukcí. Pro vyšší přehlednost jsou jednotlivá menu nižších úrovní umístěna v samostatných procedurách, které jsou volány z hlavní úrovně menu. Hlavní úroveň menu je umístěna v proceduře "HlavniMenu" (lze ji samozřejmě umístit i v hlavní smyčce programu). Celý program je detailně vysvětlen pomocí komentářů za středníky. Pro snazší pochopení logiky programu doporučujeme jeho studimu zahájit odzadu, počínaje hlavní smyčkou programu a procedurou "HlavniMenu". Definice všech potřebných proměnných, textových tabulek a konstant jsou umístěny hned zde na začátku programu.
Soubor ke stažení: menu_demo_komplet