Demo míchání krmných směsí

Příklad ukazuje archivaci dat, řízení výrobního procesu a monitoring výroby pomocí prorgamu DataStore ve spolupráci se simulátory prostředí StudioWin.

envelope Popis problému:

Příklad ukazuje použití programu DataStore určeného pro archivaci dat, řízení výrobního procesu a monitoring výroby ve spolupráci s řídícími automaty Micropel. Míchání směsí se provádí z jedné až tří komponent, přičemž je definován vzájemný poměr složek ve hmotnostních dílech. Dávkování probíhá pomocí dávkovačů u nichž se předpokládá odměřování dávky pomocí času s tím, že pro každou složku směsi (dávkovač) je definována rychlost dávkování v kg/s. Po nadávkování směsi se spouští míchadlo pro promíchání a homogenizaci výsledného krmiva. Řídící program umožňuje pracovat až s 50-ti typy směsí. Výdej směsí a provoz řídícího automatu je monitorován a archivován a to včetně odstávek a zastavení dávkování a míchání z důvodu havárie nebo nesprávné volby. Maximální množství namíchané směsi je omezeno na 50kg. Jsou ošetřeny stavy, kdy díky mechanickým poměrům, např. rychlostem dávkování a odměřování času, nelze směs namíchat. V takových případech navrhne řídící program nejbližší hmotnost, kterou je stroj schopen připravit.

duvod Řešení:

Součástí projektu jsou zdrojové texty řídícího programu v jazyce Simple, datový a archivační soubor pro program DataStore. Ve zdrojových textech je možné najít některé zajímavé funkce jako např. "rotace textu", "formátování času v dlouhém formátu", funkce na zobrazení "progress baru" apod..

Soubor ke stažení: míchání_krmných_směsí