Reference - Automatizace provozů

Automatizace provozu galvanoven

rf_PA270511Komplexní řízení technologie v galvanovnách.

Osazení: 4-10xMPC300, 1xCA3, 1xHakko Monitouch
Autor aplikace: Šimek-ES ve spolupráci s Micropel s.r.o.


podrobné info

Immunotech a.s. Praha 10

rf_Linka 006Komplexní řízení technologie balící linky zkumavek.

Osazení: 2xMPC300
Autor aplikace: Ing. Jaroslav Kurzweil, Pavel Kunt, Ladislav Koucký
Provozovatel: Immunotech a.s.

podrobné info
ÚMG AV ČR v.v.i. budova Infragen, Areál VÚ Praha Krč

rf_KryoskladSystém řízení a sběru dat pro kryosklad a monitoring tepelně nestabilních objektů.

Osazení: 23xMPC300, 2xCA3, 1xCA1, 3xEX06
Autor aplikace: Ing. Jaroslav Kurzweil, Pavel Kunt, Ladislav Koucký
Provozovatel: ÚMG AV ČR

podrobné info


Kontinuální sušárna s mikrovlnnými generátory

rf_IMG_9193Řízení linky pro vysoušení drobných keramických výrobků.

Osazení: 7xMPC300, 1xHakko Monitouch
Autor aplikace: Romill s.r.o., Brno


podrobné info


Skleníky Ruzyně

rf_skl_pohledKomplexní řízení provozu skleníků Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha Ruzyně.

Osazení: 28xMPC300
Autor aplikace: Ingsoft s.r.o. Praha
Provozovatel: Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha

podrobné info


Řízení strojů a archivace dat ve slévárně Beneš a Lát a.s.

rf_I000004Komplexní řízení provozu nízkotlakého lití slévárny Beneš a Lát a.s.

Osazení: cca 25xK10, 4xCA4, program PesArch, program DataStore A
Autor aplikace: Micropel s.r.o., Praha
Provozovatel: Beneš a Lát a.s.

podrobné info