Výběr z ostatních referencí

Regulace 1/4 hodinového maxima

rf_14max_O1Regulace odběru elektrické energie.

Osazení: 1xMPC300
Autor aplikace: Ingsoft s.r.o. Praha
Provozovatel: Národní divadlo (Objekt Stavovského divadla), Praha

podrobné info


Řízení chodu věžních hodin

rf_hodiny_O2Řízení chodu hodin na základě signálu z vysílače DCF77 Mainflinger.

Osazení: 1xMPC300
Autor aplikace: Micropel s.r.o, Praha, Landa-Elektronika, hodiny, Švábenice
Provozovatel: cca 20 aplikací



podrobné info






Systém pro monitoring teplot chladících zařízení

rf_read95_O2Atomatizace procesu registrace teplot, vyčítání dat a interpretace naměřených hodnot.

Osazení: 1xMPC300, komunikátor ATH, program Read95
Autor aplikace: Regucon s.r.o.
Provozovatel: Krajská hygienická stanice hl.m.Prahy

podrobné info