Komunikační převodník CA21

Komunikační převodník USB/RS485 (PesNet) pro komunikaci mezi PC a sítí zařízení Micropel vybavený blokovým přenosem dat, vylepšenou a především zrychlenou komunikací s automaty i hostitelským počítačem.
Specifikace
archiv
E-shop
CA21 komunikační převodník USB/RS485

Převodník CA21 je určen výhradně pro spojení a komunikaci automatů MICROPEL s osobním počítačem přes rozhraní USB. Komunikaci po USB lze využít pouze v programech pro MS Windows , od Windows98 výše. Převodník nelze použít ke komunikaci z programů pod systémem DOS (tam zůstává jedinou možností rozhraní RS232 a převodník CA1).

Převodník CA21 je určen pouze pro připojení automatů MICROPEL, nelze jej použít pro jiné systémy, neboť zajišťuje i logiku protokolu na RS485.

Převodník nemá galvanické oddělení mezi USB a RS485!!

Připojení

K převodníku jsou dodávány dva kabely - jeden pro připojení do USB zásuvky osobního počítače a jeden propojovací kabel pro linku RS485 (s koncovkami ve formě 3-vodičových konektorových svorkovnic, obvyklých na automatech MICROPEL). Pro připojení RS485 a napájení (není pro normální činnost nutné) jsou použity odnímatelné konektorové svorkovnice.

Napájení

Převodník je napájen z rozhraní USB. Má sice vyveden 2-pólový konektor pro připojení externího napájení, ale ten je třeba jen ve speciálních případech (nedostatečné napájení z USB, nebo velmi dlouhé vedení RS485 s vysokým odběrem, apod.).

Uvedení do provozu

Nejprve je třeba připojit pomocí USB kabelu převodník k počítači. Po zapojení a rozpoznání USB zařízení může na počítači (v závislosti na typu operačního systému Windows) automaticky proběhnout úvodní instalace ovladače USB zařízení. Žádné speciální ovladače nejsou třeba, stačí dát pokyn systému Windows, aby použil svůj vlastní ovladač.

Funkce a indikace

Převodník funguje zcela automaticky, nepotřebuje žádné nastavování ani ovládání. Po připojení k počítači se musí rozsvítit indikace POWER a trvá nějakou dobu (typicky do 10-15 sekund) ustavení komunikace. Tento stav je signalizován rychlým blikáním indikace RUN. Po této době přejde RUN na pomalé blikání a převodník je připraven k normálnímu provozu. Indikace LINE signalizuje žádosti o přístup ze strany USB. Indikace ERROR signalizuje chyby nebo nestandardní stavy na rozhraních USB nebo RS485.