Návrhový systém StudioWeb

StudioWEB je základní aplikací ze sady nástrojů pro tvorbu jednoduchých vizualizací sítě automatů. Jedná se o grafický nástroj, umožňující rychlé a přehledné rozmístění a parametrizování pevné sady grafických prvků.
Specifikace
foto
E-shop

Výstupem této aplikace je soubor vizualizace ve formátu HTML a soubor s kódem JAVA. Tento výstupní soubor je určen pro uložení ve webovém serveru modulu CA4 nebo pro přímé spuštění na PC ve spolupráci s komunikačním modulem CA4 nebo DataServerem.

Aktualizace 3.003

 • Implementace vizualizačních kanálů pro snadné napojení proměnný a dat z projektu StudioWin a vizualizační prvky.
 • U otevřeného projektu je sledována změna napojeného projektového souboru StudiaWin

Opravy JavaScript vizualizace:

 • Integrována reakce na tlačítko "zpět" v prohlížeči
 • Zkrácena prodleva otevření nové stránky s nulováním proměnné pro přechod na jinou stránku.

Aktualizace 2.907

 • Použití některých znaků v textech prvků mohlo ve starši verzi způsobovat chybný export HTML u JavaScript vizualizace.

- Opravy JavaScript vizualizace:

 •  Doplněna podpora vizualizačního prvku Kalendář. Prvek doposud fungoval pouze s vizualizací CA4vis (Java). Pro správný průběh čtení a zápsů nastavení kalendáře je nutné aktualizovat firmware komunikátoru / automatu alespoň na verzi 1629 (CA5, MCA45), 1431 (CA6, MCA46), resp. 6021 (MPC41x).
  Java vizualizace (CA4vis), která ještě podporuje komunikátor CA4
 • V nastavení exportu je možno vybírat mezi několika módy přizpůsobení velikosti vizualizace oknu prohlížeče pomocí rolovacího menu. Nově přibyl mód jednorázového přizpůsobení vizualizace na celé okno, který by mohl být zejména v chytrých telefonech vhodnější volbou, než doposud podporovaný a nepříliš vhodný režim průběžného přizpůsobování.
 • U prvků Indikátor průběhu, Posuvník a Dynamický obrázek lze na nové kartě vlastností aktivovat chování prvku více odpovídající chování CA4vis. U Indikátoru průběhu a Posuvníku jde o změnu částí prvků, které jsou barveny zvolenými barvami. U Dynamického obrázku pak o možnost zobrazení v originální velikosti, bez přizpůsobení menšího obrázku na šířku prvku.
 • Nově je možno u prvků volit též průhlednou barvu.
Opravy CA4vis.jar
 • Oprava dříve zavedeného nežádoucího odpojení se zobrazením nové vizualizační stránky. S komunikátorem CA4 se poté spojení znovu nemuselo podařit.

Aktualizace 2.906

 • Použití některých znaků v textech prvků mohlo ve starši verzi způsobovat chybný export HTML u JavaScript vizualizace.

- Opravy viz.js:

 • Podkladový obrázek se nezobrazil, když relativní cesta na něj obsahovala mezery.
 • Stránka otevřená tlačítkem odkazu typu C se zobrazí v novém okně, dříve to bylo v nové záložce.
 • Upraveno zarovnávání víceřádkových textů.
 • Nad neviditelným prvkem mohl zůstat zobrazen poloprůhledný obdélník.

- Opravy CA4vis.jar:

 • Snížen max. počet hodnot v jednom požadavku.
 • Vizualizační stránka bez datových prvků nenavazuje spojení na automat.

Aktualizace 2.905

 • Pro vizalizační stránky doplněn nový prvek zobrazení času uloženého v proměnné v sekundách (popis funkce uveden zatím jen v dialogu vlastností prvku).
 • Upraven dialog exportu vizualizační stránky, volí se zde typ exportované vizualizace, heslo komunikace je možno zadat nulové.
 • Opravena chyba v CA4vis.jar, ošetřena chyba při zpracovávání dlouhé fronty požadavků.
 • Opravena chyba v CA4vis.jar, nefunkční prvkek kalendář.
 • Menší opravy chování vizualizace pro webový prohlížeč.
 • Opraven chybný přepočet některých hodnot dlouhé EPNP adresy na krátkou.

Aktualizace 2.904

 • Soubor viz.js nahrazen novější verzí. Opravuje chybu odmítnutí datového požadavku od vizualizace s velkým počtem prvků na stránce.
 • U prvků podporuje volbu tisku vlastního znaku místo desetinné tečky.
 • Zavádí možnost předat heslo vizualizaci pomocí parametru v URL odkazu na vizualizační stránky.
 • JavaScript vizualizace již v nastavení exportu podporuje volbu uložení hesla.
 • Řetězec "Titulek aplikace" v nastavení exportu se nově uplatní i u JavaScript vizualizace, jako název vizualizační HTML stránky.
 • U napojení prvků na data pomocí zápisu se syntaxí DDE kanálu MEM přibylo nastavení upřesňující typ PLC. Upřesnění je důležité pro přístup ke správnému bitu proměnné, pokud je proměnná jiného datového typu než byte.

Aktualizace 2.903

 • Nově je možno volit mezi dvěma formáty exportu vizualizace. Před exportem se zobrazí dialog, zda požadujeme export "nové" HTML/JavaScript vizualizace komunikující se sítí automatů webovým protokolem HTTP. Pokud zvolíme Ne, proběhne exportJava CA4vis vizualizace. 
 • HTML/JavaScript vizualizaci lze provozovat s TCP/IP propojením na převodník či automat řady 400 s ETHERNET modulem, nebo TCP/IP propojením na program DDEAP (nahrazuje starší DataServer) se spuštěnou službou EpnpServer
 • JavaScript narozdíl od jazyka Java nevyžaduje spuštění JRE (Java Runtime), takže poběží v řadě novějších prohlížečů, tedy i těch v chytrých telefonech.

Sadu grafických prvků tvoří:

 • Text - prvek pro textový popis
 • Dynamický text - zobrazení textu podle číselné hodnoty v automatu
 • Indikátor průběhu - zobrazení analogové hodnoty, průběhu
 • Tlačítko - umožňuje zápis přednastavené hodnoty do sítě
 • Posuvník - grafické nastavování hodnoty prom ěnné
 • PlusMínus - dvojice tlačítek pro přičtení / odečtení  hodnoty
 • Tlačítkový přepínač - skupina tlačítek pro řešení logického přepínače
 • Displej - zobrazení hodnoty proměnné automatu
 • DisplejText - zobrazení textového řetezce z paměti automatu
 • Editační pole - umožňuje zápis libovolné hodnoty do sítě automatů
 • Dynamický obrázek - pro grafické zobrazování stavu čerpadel, zásobníků apod.
 • Odkaz - tlačítko pro přechod na další stránku vizualizace / návrat na předchozí
 • Bitové pole - umožňuje ovládání jednotlivých bitů vybraného slova (bytu, wordu, longwordu) pomocí pole tlačítek, každé tlačítko je napojeno na konkrétní jeden bit proměnné v automatu/síti
 • Kalendář - komplexní ovládací a zobrazovací prvkek pro datovou strukturu kalendáře definovanou v knihovně MAR3.lib

Požadavky na systém

 • operační systém Microsoft Windows® XP/Win7/Win10
 • rozhraní Ethernet