Návrhový systém StudioWeb

StudioWEB je základní aplikací ze sady nástrojů pro tvorbu jednoduchých vizualizací sítě automatů. Jedná se o grafický nástroj, umožňující rychlé a přehledné rozmístění a parametrizování pevné sady grafických prvků.
Specifikace
foto
E-shop

Výstupem této aplikace je soubor vizualizace ve formátu HTML a soubor s kódem JAVA. Tento výstupní soubor je určen pro uložení ve webovém serveru modulu CA4 nebo pro přímé spuštění na PC ve spolupráci s komunikačním modulem CA4 nebo DataServerem.

Aktualizace 2.903

 • Nově je možno volit mezi dvěma formáty exportu vizualizace. Před exportem se zobrazí dialog, zda požadujeme export "nové" HTML/JavaScript vizualizace komunikující se sítí automatů webovým protokolem HTTP. Pokud zvolíme Ne, proběhne exportJava CA4vis vizualizace. 
 • HTML/JavaScript vizualizaci lze provozovat s TCP/IP propojením na převodník či automat řady 400 s ETHERNET modulem, nebo TCP/IP propojením na program DDEAP (nahrazuje starší DataServer) se spuštěnou službou EpnpServer
 • JavaScript narozdíl od jazyka Java nevyžaduje spuštění JRE (Java Runtime), takže poběží v řadě novějších prohlížečů, tedy i těch v chytrých telefonech.

Sadu grafických prvků tvoří:

 • Text - prvek pro textový popis
 • Dynamický text - zobrazení textu podle číselné hodnoty v automatu
 • Indikátor průběhu - zobrazení analogové hodnoty, průběhu
 • Tlačítko - umožňuje zápis přednastavené hodnoty do sítě
 • Posuvník - grafické nastavování hodnoty prom ěnné
 • PlusMínus - dvojice tlačítek pro přičtení / odečtení  hodnoty
 • Tlačítkový přepínač - skupina tlačítek pro řešení logického přepínače
 • Displej - zobrazení hodnoty proměnné automatu
 • DisplejText - zobrazení textového řetezce z paměti automatu
 • Editační pole - umožňuje zápis libovolné hodnoty do sítě automatů
 • Dynamický obrázek - pro grafické zobrazování stavu čerpadel, zásobníků apod.
 • Odkaz - tlačítko pro přechod na další stránku vizualizace / návrat na předchozí
 • Bitové pole - umožňuje ovládání jednotlivých bitů vybraného slova (bytu, wordu, longwordu) pomocí pole tlačítek, každé tlačítko je napojeno na konkrétní jeden bit proměnné v automatu/síti
 • Kalendář - komplexní ovládací a zobrazovací prvkek pro datovou strukturu kalendáře definovanou v knihovně MAR3.lib

Požadavky na systém

 • operační systém Microsoft Windows® XP/Win7/Win10
 • rozhraní Ethernet