Konfigurační program CaSetup

Program slouží pro tvorbu uživatelských konfigurací pro komunikátory CA21, CA3 a CA4. Tyto konfigurace se skládají z nastavení komunikačních parametrů a nastavení jednotlivých funkčních modulů komunikátorů.
Specifikace
foto
E-shop
Uživatelské konfigurace, tedy souhrn parametrů specifických pro jednotlivé komunikační převodníky, lze ukládat do datových souborů s příponou .ca a později se lz k tomuto nastavení vrátit popř. ho upravit apod.

Přehled nastavitelných parametrů komunikátoru CA21:

sw_casetup_ca21

 • jméno komunikátoru
 • zatížení sítě PesNet
 • adresu v síti PesNet (popř.režim bez adresy)
 • přístupová práva

Přehled nastavitelných parametrů komunikátoru CA3:

sw_casetup_ca3

 • jméno komunikátoru
 • zatížení sítě PesNet
 • heslo pro přístup
 • adresu v síti PesNet (popř.režim bez adresy)
 • nastavení reřimu použití jako SMS brána (SMS brána vznikne spojením CA3 s GSM modemem TC35), tedy definice struktury odchozích a příchozích SMS zpráv, parametrů komunikace apod.
 • nastavení režimu vzdálené synchronizace dat
 • přístupová práva

Přehled nastavitelných parametrů komunikátoru CA4:

 • jméno komunikátorusw_casetup_ca4
 • zatížení sítě PesNet
 • heslo pro přístup
 • adresu v síti PesNet (popř.režim bez adresy)
 • parametry pro Ethernet (TCP/IP)
 • nastavení režimu vzdálené synchronizace dat
 • nastavení zdrojových dat pro Web Server
 • přístupová práva