Programová knihovna MenuLib

Knihovna MenuLib usnadňuje tvorbu uživatelského rozhraní (tzv. MENU) automatů Micropel.
Specifikace
archiv
foto
E-shop
Pomocí knihovny MenuLib je možné na automatech MICROPEL velmi jednoduše a efektivně vytvářet ovládací rozhraní pro uživatele ve stylu nabídkového menu se stromovou strukturou a pevně definovaným ovládáním. Tento způsob je vlmi rozšířený u všemožných výrobků spotřební elektroniky, je intuitivní a snadno pochopitelný. Celý systém je postaven tak, aby pracoval a poskytoval všechny funkce na displejích s libovolným počtem řádků. Pro veškerý pohyb v menu, vybírání položek a editaci hodnot slouží 6 základních kláves (šipka nahoru/dolů/vlevo/vpravou, ESC a ENT).

Základní vlastnosti:

  • libovolný počet položek v menu i počet samostatných vnořených menu
  • až 10 úrovní zanoření do dalších samostatných menu
  • vestavěné editory hodnot pro všechny datové typy
  • zobrazení i editace přepínačů stavů s využitím jejich textových názvů
  • podpora pro snadnou tvobu nápovědy, nebo zobrazení dlouhých bloků textu
  • jednoduché zobrazování i editace tabulek, seznamů a polí hodnot
  • nezávislost na velikosti displeje (resp. na počtu řádků)