Programová knihovna MaRLib

Knihovní modul MaRLib obsahuje nejdůležitější funkce a procedury pro tvorbu aplikací z oboru MaR.
Specifikace
archiv
foto
E-shop
Pomocí knihovny MaRLib je možné na automatech MICROPEL velmi jednoduše a efektivně vytvořit kompletní aplikaci MaR, včetně komfortního ovládacího rozhraní pro uživatele. Knihovna zejména řeší různá zařízení typu plynové kotelny a vzduchotechniky a také nabízí komfortní zpracování poruch a následné vygenerování sumárních poruchových stavů.

Chování celého systému vytvořeného pomocí MaRLib knihoven není dáno jen zápisem programu, ale též nastavením mnoha funkčních parametrů. Tyto parametry jsou u loženy v datové paměti v oblasti zásobníku (STACK). Pro komfortní a přehledné nastavení parametrů všech knihovních funkcí pro celou aplikaci slouží připravená šablona ve fromě XLS souboru pro program Microsoft Excel. V tomto souboru je již vše připraveno pro kompletní nastavení všech potřebných dat a z něj se i provádí vlastní zatažení parametrů do paměti automatu.