Programová knihovna LetniCasLib

Knihovna LetniCasLib obsahuje funkce zajišťující komfortní přechod na letní nebo zimní čas. Přechod je možné provádět automaticky nebo manuálně po vyvolání upozornění.
Specifikace
archiv
foto
E-shop

Knihovna je složena z několika málo funkcí zajišťujících komfortní přechod na letní nebo zimní čas v aplikacích automatů MICROPEL. Přechod je možné provádět manuálně po vyvolání upozornění a nebo může být, až na malá omezení, řízení změny času prováděno zcela automaticky. Knihovní funkce dobře spolupracují s knihovnou menu, takže integrace funkcí pro změnu času libovolného do projektu je snadná.