Střední odborné učiliště

Dva automaty řídí kaskádu kotlů, 2 větve topení a centrální dodávku tepla pro sahary a vzduchotechniky na halách, dále řídí cirkulaci TUV a centrální dodávku pro starý objekt. Jeden automat reguluje podlahové topení pro show room Škoda. Další zabezpečuje řízení vzduchotechniky jídelny. Tři automaty regulují topení - každý tři okruhy sahar pro haly servisu. Poslední má na starosti centrální regulaci přívodního vzduchu a regulaci vzduchotechniky pro dynamometr a zkušební box.

Osazení: 8xMPC300

Celkový počet I/O bodů: 320 I/O bodů

Autor aplikace: Ingsoft s.r.o. Praha, ingsoft.sweb.cz
Provozovatel: SOU Praha Libuš

rf_sou_pneurf_sou_rozv2rf_sou_rozv