Reference

Řídící systémy MICROPEL jsou nasazovány v realizacích v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Na tomto místě uvádíme pouze vybrané z nich. Celkový počet realizací se pohybuje v tisících. Tento výběr realizací je stále rozšiřován. Pokud jste realizovali nějakou zajímavou aplikaci s našimi zařízeními, neváhajte nás kontaktovat, rádi ji zveřejníme společně s kontaktem na Vás.
 

Technické zařízení budov

Výběr z realizací v oblasti komplexního řízení technologií budov - regulace a dodávka tepla, řízení klimatizačních a větracích systémů, zabezpečovačovacích systémů, docházky apod.
COM_ref_budovy
 

Vytápení,klimatizace a větrání

Výběr z realizací řízení dodávek tepla, kotelen, klimatizací a vzduchotechnických zařízení.
COM_ref_vytápění
 

Vodárenství, ČOV

Výběr z realizací v oblasti vodárenských technologií, řízení úpravy vody, tlaku ve vodárenských sítích, čistíren odpadních vod, monitorování provozních veličin apod.
COM_ref_vodárenství
 

Automatizace provozů

Výběr z realizací v oblasti automatizace průmyslových provozů, technologických linek, sběru a archivace dat. Většina z těchto aplikací je součástí certifikovaného systému ISO 900x.
COM_ref_provozy
 

Řízení strojů

Výběr z realizací řízení jednoúčelových strojů a zařízení, výrobních linek apod.
COM_ref_stroje
 

Aquaparky

Výběr z realizací komplexní automatizace v aquaparcích. Tyto realizace v sobě zahrnují regulaci kotelny, vzduchotechnického systému, vytápění bazénů, ovládání zábavních atrakcí, monitoring a archivaci provozních parametrů apod.
COM_ref_aquaparky
 

Ostatní reference

V této části jsou uvedeny některé další zajímavé aplikace z oblastí spadajícíh do jiných oborů, než zahrnují předcházející části webu.
COM_ref_ostatní