Pomůcky pro projektanty

Jedná se o skupinu programových prostředků a knihoven, které slouží pro pomoc všem projektantům při návrhu projektů aplikací s řídícím systémem MICROPEL.
 

PlcCalculator

Program PlcCalculator představuje zjednodušeně řečeno kalkulačku, která realizuje výpočet množství a typů automatů MICROPEL potřebných pro realizaci dané zakázky či úlohy. Je vhodným pomocníkem při realizaci nabídkových řízení, kdy potřebujeme odhadnout náročnost a cenu aplikace.
COM_plccalc
 

Značky MICROPEL

Soubor knihoven schématických značek pro kreslení projektů se zařízeními MICROPEL. Knihovny obsahují značky a ukázky schémat ve formátu DWG.
COM_znacky