Modulární PLC MPC300

Jedná se o volně programovatelné automaty modulární koncepce. Tedy kombinaci vstupů a výstupů a vybavení automatu lze volit vhodnou kombinací 3 základních modelů této řady a několika dopňkových modulů. Svojí komunikací, síťovou podporou a návazností na ostatní prostředky jsou kompatibilní se všemi ostatními automaty systému Micropel.Automaty řady MPC300 jsou určeny pro zástavbu do standardních rozvodnic s lištami DIN 35.
 

Základní sestavy

Modulární PLC řady MPC300 jsou dodávány v 6 různých základních sestavách. Jedná se vždy o kombinaci jednoho ze 3 základních modelů (MPC301,MPC302 a MPC303) a jednoho ze dvou základních modulů (modul Y a Z). Na základních modulech se vyskytuje konektor pro připojení napájení a komunikační linky automatu.
COM_zakladsestavy
 

Volitelné moduly

Volitelné moduly je možné umístit na 1. nebo 2. rozšiřující pozici automatu. Moduly se osazují nejprve na pozici 1 a je-li tato plná pak na pozici 2. Zvolené typy osazených modulů se projeví v typovém označení automatu např.MPC303YAF má volitelné moduly A na 1.pozici a modul F na 2.pozici.
COM_volitelnemoduly