Prezentační brožury
Brožura aplikací MICROPEL
Brožura uvádějící příklady některých vybraných aplikací řídících systémů MICROPEL.
Brožura produktů MICROPEL
Brožura prezentující kompletní výrobní program firmy MICROPEL.
Společné charakteristiky PLC MICROPEL
Adresy proměnných v PLC
Souhrn absolutních adres proměnných v automatech Micropel
Zásady pro instalaci PLC MICROPEL
Základní zásady pro instalaci PLC. Požadavky na prostředí, kabeláž, zemění.
FAST - Podpora inkrementálních snímačů a čítačů rychlých dějů
Popis podpory na úrovni firmware zajišťující až čtyři rychlé vstupy s čítáním vnějších událostí nebo připojení inkrementálního snímače na vstupy automatu.
Grafické terminály s PLC
Terminál MT470 - technický list
Technický list obsahuje základní popis , mechanické rozměry, číslování svorek, modifikace, možnosti přopojení s ostatními zařízeními a propojení k nastavení a programování.
Terminál MT424 - technický list
Technický list obsahuje základní popis , mechanické rozměry, slování svorek, modifikace, možnosti přopojení s ostatními zařízeními a propojení k nastavení a programování.
Terminály MT424 - informační leták
MT424 je volně programovatelný řídicí automat a barevný terminál s dotykovým ovládáním (barevný displej TFT 320x240), včetně měření prostorové teploty / vlhkosti. Plně kompatibilní s jednotlivými i vícenásobnými rámečky a prvky ABB® sady Time a Time Arbo.
Řada PLC MPC300
PLC řady MPC300
Základní popis řady, mechanické rozměry, číslování svorek, modifikace, čelní panel, indikace a terminál, rozšiřující moduly
Základní modul Z
Popis základního modulu Z pro automaty řady MPC300. Automat musí mít osazen právě jeden základní modul zvolený ze souboru základních modulů.
Základní modul Y
Popis základního modulu Y pro automaty řady MPC300. Automat musí mít osazen právě jeden základní modul zvolený ze souboru základních modulů.
Moduly MPC300
Souhrnný popis všech modulů dostupných pro řadu MPC300
Konfigurace MPC300
Šablona pro program Microsoft ExcelTM s jejíž pomocí se generuje přiřazení a číslování vstupů a výstupů zvolené konfigurace automatů řady MPC300. Vhodné pro projektanty programátory a aplikační pracovníky.
Řídicí systém 400
Připojení sběrnice BELIMO MP-Bus k PLC řady 400
Dokument popisuje ovládání pohonů BELIMO na sběrnici MP-Bus z PLC řady 400, prostřednictvím komunikačního převodníku BELIMO UK24MOD (převádí sběrnici MP-Bus na RS485/MODBUS). Obsahuje popis propojení a potřebné konfigurace komunikace MODBUS na PLC řady 400. Dále je zde vysvětleno použití podpůrné knihovny UK24MOD.LIB pro SIMPLE4, usnadňující obsluhu periferií BELIMO MP-Bus z uživatelské aplikace v PLC. Pozn.: Knihovna UK24MOD.LIB je součástí aktuální instalace vývojového prostředí StudioWin.
Používání protokolu MODBUS RTU na PLC řady 400
Návod na konfiguraci komunikace a popis funkcí a služeb specializované knihovny MODBUS_400.LIB umožňující snadnou komunikaci PLC řady 400 se zařízeními s protokolem MODBUS RTU. Knihovna podporuje oba základní režimy provozu - master i slave. Pozn.: Knihovna MODBUS_400.LIB je součástí aktuální instalace vývojového prostředí StudioWin.
Programovací příručka v.2 (5/2018)
Programovací příručka pro řadu 400, mapování vstupů a výstupů, nové firmwarové funkce
Programovací příručka v.1
Dokument popisující princip programování PLC založených na jádru řady 400 v jazyku Simplev4.
Technický list v.1
Základní popis řady 400, architektura systému, komunikace, nové mapování vstupů a výstupů
Technický list v.4 (5/2018)
Aktualizace dokumentu technickým popisem automatů typu MPC411 a MPC415
Řada PLC MPC220
Kompaktní PLC MPC223
Manuál ke kompaktnímu automatu MPC223AC a DC. Tyto PLC disponujífixní kombinací 20 I/O (6 DI/AI 0-10V Pt100 Pt1000 Ni1000, 4 DI, 8 relé OUT, 2 DI/AI 0-10V), alfanumerickým displejem 4x20 znaků a 6-ti tlačítkovou klávesnicí.
Volitelné moduly MPC400
Volitelný modul A
Rozšiřující modul 16 I/O, 8 dig. vstupů, 8 dig. výstupů pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul B
Rozšiřující modul 16 I/O, 8 anal. vstupů 0-10V, 8 dig. výstupů pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul C
Rozšiřující modul 16 I/O, 8 anal. vstupů 0-25mA, 8 dig. výstupů pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul D,E
Rozšiřující modul 14 I/O, 6 anal. vstupů 0-500R (Pt100) resp. 0-5000R (Pt1000), 8 dig. výstupů pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul F
Rozšiřující modul 14 I/O, 8 dig. vstupů, 6 anal. výstupů 0-10V pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul G
Rozšiřující modul 16 I/O, 16 dig. vstupů pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul H
Rozšiřující modul 16 I/O, 8 anal. vstupů 0-10V, 8 dig. vstupů pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul J,K
Rozšiřující modul 14 I/O, 6 anal. vstupů 0-500R (Pt100) resp. 0-5000R (Pt1000,Ni1000), 8 dig. vstupů s galv. oddělením vstupů pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul I
Rozšiřující modul 16 I/O, 8 anal. vstupů 0-25mA, 8 dig. vstupů pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul L,M
8x digitální vstupy rychlých čítačů, 4x irc dekodér, 8x digitální vstupy nebo 8x digitální výstupy pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Volitelný modul R
6x reléový výstup, 2x 3 polohový reléový výstup pro osazení na pozici 0, 1 nebo 2 automatu řady MPC400
Řada PLC K
Kompaktní PLC K1 a K10
Manuál pro automat K1 a K10 kompaktní řady. Automat typu K1 je terminál s displejem 4x20 znaků doplněný vstupy a výstupy. K dispozici je 8 IO (6 univerzálních vstupů, 2 tranzistorové výstupy). Automat K10 disponuje 40 IO (6 univerzálních vstupů, 6 analogových vstupů pro Pt100, 8 digitálních bipolárních vstupů s galvanickým oddělením, 4 analogové napěťové výstupy, 16 digitálních výstupů).
Řada PLC M
Miniautomat M66
Miniautomat bez zálohování a reálného času. K dispozici je 12IO, 6 univerzálních vstupů (analogové/digitální), 6 tranzistorových výstupů (otevřený kolektor). Podporuje pouze verzi 2 programovacího jazyka Simple.
Terminál MT201/MT201H
Terminály MT201 a MT201H
Terminál s displejem až 8x21 řádků, 4 tlačítka, uživatelské znaky, 3 velikosti písma, vestavěné čidlo teplpoty, pro zástavbu do instalační krabice. Provedení H s čidlem vlhkosti. Podporuje jazyk Simple verze 4.
Periferní jednotky
Mechanické provedení M-OKTA
M-OKTA je speciální mechanické provedení prvků pro inteligentní instalace. Umožňuje montáž prvků do instalačních rozvodů, kulatých rozvodných instalačních krabic (i se středovým trnem) pod omítku nebo na lišty a pomocí držáku M-SUP35 též na lištu DIN35.
Periferie EX01, EX01A
Manuál k periferii EX01(již se nevyrábí - nahrazen modelem EX01A) a EX01A. Čidlo teploty, otočný knoflík, tlačítko, dvě indikační LED.
Periferie EX02, EX02A
Manuál k periferii EX02 a EX02A. 8 x relé se spínacím kontaktem 220V AC/5A.
Periferie EX04
Manuál k periferii EX04. Ovládací panel s LED displejem v provedení na panel, editovaná a zobrazovaná hodnota, dvě tlačítka.
Periferie EX05, EX05H
Popis ovladače s grafickým displejem, měřič teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, uživatelská konfigurace ikon, 3 velikosti písma.
Periferie EX06
Popis periferie pro bezkontaktní identifikace, indikace LED, sirenka, digitální výstup 30V/0.5A
Periferie EX07
Manuál inteligentní periferie EX07, 5x triakový výstup 230V/ pro montáž do instalačních krabic.
Periferie EX08
Popis periferie EX08, 5x digitální vstup 30V pro montáž do instalačních krabic.
Periferie EX09
Popis periferie EX09, 2x reléový výstup 250V AC/5A pro montáž do instalačních krabic.
Periferie EX10
Popis periferie EX10, 4x vstup Pt100/ analogový 0-10V / digitální 30V pro montáž do instalačních krabic.
Společné charakteristiky periferií MICROPEL
Základní informace o konstrukci, principu funkce a propojení periferií a automatů Micropel na lince RS485 s protokolem PesNet.
Ostatní dokumentace
Prezentace: komunikace a vizualizace (4.2.2014)
Dokument ve formátu PDF, ve kterém naleznete ilustrovaná schémata komunikace s automaty MICROPEL, principy vizualizace HTML, umístění vizualizačních stránek HTML, řešení pro více klientů vizualizace atd.
Popis změn v aplikaci Studio-G verze 1.0.0.12
V tomto dokumentu naleznete popis změn provedených v aktuální verzi aplikace Studio-G
Popis změn verzí aplikace StudioWin (1.7.2016)
V tomto dokumentu naleznete záznam a popis změn provedených v aktuální verzi aplikace StudioWin, včetně záznamu změn předchozích (pokud jsou uvedeny)
Popis změn verzí aplikace StudioWin (1.2.2017)
V tomto dokumentu naleznete záznam a popis změn provedených v aktuální verzi aplikace StudioWin, včetně záznamu změn předchozích (pokud jsou uvedeny)
MCA46-Systém archivace z MBUS měřičů
Popis použití komunikačního PLC MCA46 jako autonomního archivátoru vyčítaných dat ze zařízení komunikující po lince M-BUS.Tento dokument zároveň popisuje možnost vyčtení těchto archivovaných dat pomocí programu MBusArchTool.
Popis změn v aplikaci Studio-G verze 2.0.0.0
V tomto dokumentu naleznete popis změn provedených v aktuální verzi aplikace Studio-G
Jak na SMS? - praktická příručka
Praktická příručka popisující implementaci SMS brány pomocí komunikátoru CA5G,CA6G a programovatelného automatu MCA45G,MCA46G.
Popis změn v aplikaci Studio-G verze 2.0.0.1
V tomto dokumentu naleznete popis změn a oprav provedených v aktuální verzi aplikace Studio-G 2.0.0.1 včetně změn ve verzi Studio-G 2.0.0.0
Popis změn verzí aplikace StudioWeb (7.11.2017)
V tomto dokumentu naleznete záznam a popis změn provedených v aktuální verzi aplikace StudioWeb, včetně záznamu změn předchozích (pokud jsou uvedeny).
Komunikační převodníky
CA5/CA6_PLC MCA45/MCA46 - příručka
Dokument popisující vlastnosti a funkce univerzálního převodníku CA5,CA6 a programovatelného automatu MCA45 a MCA46 založeného na hardwaru CA5 resp.CA6.
Simple EPNP v. 1.2 (20.6.2019)
Zjednodušený protokol EPNP podporovaný komunikátory i automaty řady 400
Simple EPNP v. 1.4 (29.4.2021)
Zjednodušený protokol EPNP podporovaný komunikátory i automaty řady 400
Doplňky systému
GSM terminál TC35t
Uživatelská příručka GSM terminálu TC35T, anglický jazyk.
Napájecí zdroj PWR30
Napájecí zdroj 30VA pro zařízení Micropel. Umožní napájet až 20 automatů podle typu a zatížení výstupů.
Opakovač CA44
Popis oddělovače/opakovače pro linku RS485 s protokolem sítě automatů Micropel.
Napájecí zdroje TRACO TIW
Manuál ke spínanému napájecímu zdroji firmy TRACO určenému pro zabudování do krabiček pod omítku. Je vhodný pro napájení terminálů MT201 a periférií EX05, EX07, EX08, EX09 a EX10. Disponuje ochranou proti zkratu, nebo přetížení.
Dokumentace ke starším výrobkům
CP24/COM
Popis komunikačního protokolu pro propojení sítí automatů přes telefonní modemy s pomocí aplikace CP24/com komunikačního procesoru CP24.
Komunikační převodník CA1
Komunikační převodník RS232/RS485 pro připojení počítačů PC přes linku RS232 k automatům Micropel. Používán se starším typem programů pro DOS. Výrobek se již nevyrábí!
Komunikační převodník CA2
Převodník USB/RS485 je určen pro připojení sítě PLC Miropel k počítačům PC přes rozhraní USB a program MICROPEL PesDDE. Výrobek se již nevyrábí!
Terminál MT101
Programovatelný terminál v provedí montáže na panel bez vstupů a výstupů, displej 4x20 znaků, 6 tlačítek. Podporuje pouze verzi 2 jazyka Simple. Výrobek se již nevyrábí!
Základní vývojové prostředky
Grafické vývojové prostředí Studio-G
Popis integrovaného grafického vývojového prostředí Studio-G pro programování automatů formou vytváření schémat grafických prvků.
GLCBuilder a programovací jazyk G
Uživatelská příručka pro tvorbu knihoven grafických prvků určených pro grafické programovací nástroje MICROPEL. Příručka zahrnuje popis jazyka společně s popisem programu GLCBuilder, který představuje knihovníka a správce pro programovací grafické prvky.
Programová knihovna MenuLib
Manuál a popis knihovny MenuLib pro usnadnění návrhu menu pro automaty MICROPEL
Programovací jazyk Simple 4 - praktická příručka
Inovovaný popis jazyka Simple 4. Vysvětlení a popis jazykových konstrukcí je uveden s pomocí praktických příkladů. Popis jazyka doplňuje shrnutí speciálních funkčních registrů automatů řady MPC300, K a MT201. V závěru publikace jsou uvedena některá řešení typických programovacích úloh v tématech zobrazování údajů na displeji, odměřování časových intervalů a generování zpoždění.
Balíček příkladů MaR řešených ve sbírce úloh
Balíček vzorových příkladů, které jsou řešeny v publikaci Sbírka uloh MaR. Balíček je ve formatu ZIP včetně stromové struktury. Doporučujeme tuto strukturu ponechat pro větší přehlednost. Vlastní příklady jsou soubory pro aplikaci Microsoft Excel ( předpokládá se instalovaná podpora - tj. instalace StudioMaR).
Programová knihovna GraphMT201Lib
Manuál a popis knihovny GraphMT201Lib k usnandnění návrhu programů zobrazování grafů na terminálech MT201
Manuál k nástroji DEDIT (2.9.2015)
DEDIT je nástroj umožňující přípravu grafických objektů (fontů, znaků a bitmap) pro grafické displeje na PLC MICROPEL.
Manuál k aplikaci StudioWin 8.0 (1.7.2016)
Popis integrovaného vývojového prostředí pro programování automatů pomocí zdrojového textu v jazyce Simple v.4 nebo Simple v.2.
Manuál k SMS editoru
Dokument popisující uživatelského rozhraní konfiguračního nástroje SMS editor určeného pro tvorbu konfiguračních dat komunikační knihovny COM400lib systému SMS zpráv pro programovací prostředí StudioWin.
Programová knihovna MBUSlib
Popis knihovny MBUSlib (včetně MBUS300lib) k usnadnění tvorby programu - komunikace s MBUS zařízeními pomocí CA6/MCA46.
Knihovna komunikací COM400lib 1.09
Aktualizovaný manuál a popis knihovny COM400Lib k usnadnění tvorby programu - SMS brány a komunikačních funkcí
Knihovna komunikací COM400lib 1.10
Aktualizovaný manuál a popis knihovny COM400Lib k usnadnění tvorby programu - SMS brány a komunikačních funkcí
Prostředky pro vývoj MaR aplikací
Aplikace StudioMaR 2.0
Příručka s popisem funkcí a vlastností aplikace StudioMaR 2.0 pro aplikaci automatů v oboru měření a regulace. Manuál je doplněn o další funkce které nabízí StudioMaR - především o tvorbu vizualizace řešení úlohy MaR.
Programová knihovna MaRLib 2.0
Popis knihovny MARlib verze 2.0 pro usnadnění tvorby aplikací v oboru měření a regulace
Sbírka úloh StudioMaR - 2.vydání
Řešené příklady z oboru měření a regulace pomocí nástroje StudioMaR
Grafická knihovna MaR pro Studio-G
Uživatelský popis knihovních prvků pro měření a regulaci určených pro použití v grafickém programovacím prostředí Studio G
Další programové vybavení
Archivační program DataStore
Manuál k programu DataStore pro archivaci dat, řízení technologických procesů a vzdálenou správu zařízení.
Programová knihovna Letni_cas
Manuál ke knihovně funkcí pro přechod z letního času na zimní a zpět
Upgrade firmwaru PLC (převodníkem CA1)
Popis programového nástroje na výměnu a aktualizaci firmwaru automatů Micropel.
ExcelVBAmodul (26.6.2013)
Popis podpory pro výměnu dat mezi programem Microsoft ExcelTM a sítí automatů MICROPEL.
Komunikační programy a popis komunikace
Aplikace CA4vis
Popis aplikace CA4vis - CA4vis je aplikace typu Java applet sputitelná běžným webovým prohlížečem, která umožňuje grafickou vizualizaci provozu v síti PLC MICROPEL
CASetup
Popis programového nástroje pro konfiguraci komunikátorů CA3 a CA4
PesDDE (verze 7.7xx)
Manuál s popisem komunikačního programu PesDDE. Program zabezpečuje funkci DDE serveru a tím otevírá komunikační kanál do sítě PLC přes převodník CA1 nebo CA2.
Protokol EPNP od ver.1.080 (26.3.2009)
Popis protokolu EPNP - EPNP (Encapsulated PesNet Protocol) je textový protokol umožňující komunikaci se sítí automatů a periférií firmy MICROPEL přes komunikační převodníky CA21,CA3 a CA4
Protokol sítě PesNet
Popis protokolu sítě PesNet V3.38-3.56.
StudioWeb 2.0
Manuál ke grafickému návrhovému systému pro vizualizaci dat
Manuál k aplikaci DataServer 3.2 (1.7.2016)
Manuál ke komunikačnímu programu DataServer umožňujícímu datové propojení programů (i třetích stran) provozovaných na počítačích PC se sítěmi automatů přes komunikační adaptéry CA21, CA3 a CA4
Dokumentace ke starším programům pod OS DOS
Archivační program Read2
Manuál k vyčítacímu a archivačnímu programu. Program je určen pro operační systém MS-DOS. V dosovém okně systému Windows běží až do verze Windows98.
Balíček WIN2K
Popis programového balíčku pro podporu komunikace starších programů pro DOS v operačním systému Windows2000
Komunikační knihovny PES Lib
Popis komunikačních knohopven a zdrojových textů pro komunikaci s automaty. Knohovny jsou psány pro PC a jsou k dispozici v jazyce Pascal nebo C.
Konfigurační program PesGSM
Manuál ke konfiguračním programu pro systém DOS GSM brány s komunikačním procesorem CP24
Konfigurační program PesPrint
Manuál ke konfiguračnímu programu pro komunikační procesor CP24 v aplikaci řízení jehličkové tiskárny
Programový nástroj PesMenu
Manuál programového nástroje pro tvorbu menu na automatech MICROPEL
Vývojové prostředí PesPro
Manuál k integrovanému vývojovému prostředí PesPro pro automaty Micropel pod operační systém MSDOS
Nástroje pro konfiguraci CA
Dokumentace - CASetup
Dokumentace k nástroji pro konfiguraci komunikátorů CA21, CA3 a CA4.
CAMBSetup - návod k použití
Návod k programu CAMBSetup určenému k nastavení komunikátoru CA6 / automatu MCA46 a k němu připojených měřičů s komunikací M-Bus v režimu Slave.
Vizualizační nástroj StudioWeb
Kalendář ve StudioG a StudioWeb (12.2.2014)
Stručný návod na použití prvku kalendář ve schématu grafického návrhového prostředí StudioG a následně ve vizualizaci aplikace StudioWeb.
Vizualizace programu StudioG (12.2.2014)
Stručný návod na obecné napojení datových bodů z grafického prostředí StudioG do vizualizace aplikace StudioWeb.
Dokumentace StudioWeb 2.7 (20.06.2016)
Dokumentace ke grafickému návrhovému systému pro vizualizaci dat pomocí technologie JAVA/HTML.
Dokumentace StudioWeb 2.903 (7.9.2018)
Popis vizualizačního nástroje pro aktualizaci verze 2.903.
Archiv programů pro OS Windows
EPNP - komunikační protokol (11.02.2016)
EPNP je otevřený textový komunikační protokol společný pro převpodníky CA21, CA3 a CA4. Lze jím přistupovat ke všem datům a službám automatů a periferií.
Pomůcky pro projektanty
PlcCalculator 1.0
Popis programového nástroje pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech MICROPEL.
Komunikační převodník CA4EGN
CA4EGN Aplikační list
Aplikační list pro komunikátor CA4EGN.
Propojení MICROPEL a EGON
Návod a popis propojení systému MICROPEL s inteligentní elektroinstalací ABB Ego-n.